gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAM POLİTİKASINDA DEĞİŞİM VE GÜNÜMÜZ UYGULAMALARI

Sözleşmeli personel istihdamının amacı; belirli, geçici ve uzmanlık isteyen hizmetlerde personel istihdamı iken, günümüzde bu istihdam şekli anılan hizmetlerin dışında farklı alanlarda da yaygın olarak uygulanmaktadır. Kamu istihdam politikasında zaman içinde ortaya çıkan değişimler sonucunda, sözleşmeli personel istihdamı başlangıçtaki amacından (uzmanlık gerektiren alanlarda, geçici ve istisnai olarak uygulanan bir istihdam şekli olmaktan) uzaklaşarak, bazı kurumlarda yüksek ücret ödeme aracı olarak, bazı kurumlarda ise asli ve sürekli hizmetleri memur gibi yerine getiren fakat daha esnek bir şekilde çalıştırılan personel istihdam modeline dönüşmüştür. Bu makalede, sözleşmeli personel istihdam şeklinin 657 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği yıllardan günümüze kadar geçirdiği önemli değişimler ile uygulama alanları ele alınacaktır.

20 Eylül 2011 Salı 21:04

Hatice KARATEPE makelesi için upload/12_h_karatepe.pdf tıklayınız.

Bütçe Dünyası Dergisi • Sayı 35 • 2011 / 1

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET