gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜİK İŞ KAZALARI VE İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİ RAPORU

TÜİK İŞ KAZALARI VE İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİ RAPORU

19 Mayıs 2014 Pazartesi 14:01
TÜİK İŞ KAZALARI VE İŞE BAĞLI SAĞLIK  PROBLEMLERİ RAPORU

Bu  raporda, işgücü  piyasasının  farklı  alanlarına ilişkin  konularda  daha  ayrıntılı  bilgi  derlemek 
üzere,  hanehalkı  işgücü  anketi  ile  birlikte  modüler  olarak  Nisan‐Haziran  2013  döneminde 
uygulanan “İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri” çalışmasından elde edilen temel bulgular 
özetlenmiştir. 
Çalışma  sonuçları,  iş  kazaları,  işe  bağlı  sağlık  problemleri  ve  çalışma  hayatında  fiziksel  ya  da 
ruhsal sağlığı etkileyen elverişsiz faktörler ayrımında ele alınmıştır. 
Elde edilen temel bulgular, Türkiye genelinde son 12 ayda istihdam edilenlerin %2.3’ünün bir iş 
kazası geçirdiğini, sektörel olarak incelendiğinde, iş kazalarının en yoğun yaşandığı sektörlerin 
“madencilik  ve  taşocakçılığı”,  “elektrik,  gaz,  buhar,  su  ve  kanalizasyon”  ile  “inşaat”  sektörleri 
olduğunu  ortaya  koymaktadır.  Yine,  çalışma  sonuçların  göre  lise  altı  eğitimlilerde  iş  kazası 
oranlarının, lise ve yükseköğretime göre daha yüksek olduğu, işyeri büyüklüğü açısından, çalışan 
sayısının  yüksek  olduğu  işletmelerde  iş  kazası  oranlarının  daha  yüksek  olduğu  dikkat 
çekmektedir.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET