gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ZİRAAT GIDA ORMAN MÜHENDİSLERİ İLE VETERİNER HEKİMLER KIRSAL KALKINMA STRATEJİSİNİN NERESİNDE?

Strateji Belgesinde kırsal kalkınmada uygulamasında çok önemli görev üstlenmesi gereken ziraat, orman, gıda mühendisleri ve veteriner hekimler unutuldu.

21 Şubat 2015 Cumartesi 09:38
ZİRAAT GIDA ORMAN MÜHENDİSLERİ İLE VETERİNER HEKİMLER KIRSAL KALKINMA STRATEJİSİNİN NERESİNDE?

21 Şubat 2015 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014-2020) kabul edildi. Strateji Belgesinde kırsal kalkınmada uygulamasında çok önemli görev üstlenemsi gereken ziraat, orman, gıda mühendisleri ve veteriner hekimler unutuldu.
Kırsal kalkınma faaliyetlerinin belirlenen ulusal önceliklerle uyumlu olması ve ulusal hedeflere katkı sunması temin edilmek amacıyla hazırlanan Strateji Belgesi, kırsal kalkınma faaliyetlerinin tasarımı, uygulaması, koordinasyonu ve izleme-değerlendirme süreçleri bakımından başvurulması gereken genel hususlar belirlenmektedir. Bu şekilde farklı nitelikteki kırsal kalkınma faaliyetleri arasında işbirliği ve koordinasyon süreçleri güçlendirilmek istenirken merkezi ve yerel düzeyde yönetişim uygulanması sağlanması öngörülmektedir.
Belge aynı zamanda ulusal refah düzeyinin görece gerisinde kalan kırsal alanların kalkınma dinamiklerinin sağlıklı bir şekilde tespit edilerek buralardaki ekonomik ve beşeri kaynak potansiyelinin tespit edilen stratejiler çerçevesinde harekete geçirilmesi amaçlanmaktadır.
Tarımsal arazi varlığı (çayır ve mera alanları hariç) 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 23,8 milyon hektardır. 2007 yılında ülke genelinde tarımda istihdam edilen kişi sayısı yaklaşık 4,9 milyon kişi iken, 2013 itibarıyla bu rakam yaklaşık 6 milyon kişidir. 2013 yılı tarım istihdamının kırsal ve kentsel alanlara göre dağılımı incelendiğinde yaklaşık 5,3 milyon kişinin kırsal alanda, 700 bin kişinin ise kentlerde ikamet ettiği görülmektedir.
Strateji Belgesinde genel ve bölgelerin kırsal kalkınma politikaları belirlenmektedir. Ancak gerçekte Stratejik Planı yürütecek eğitimli mühendis ve teknikerlerden hiç söz edilmemektedir. Planın çerçeve ve amaçları içinde yer verilmemektedir. Aslında Ülkenin kırsal kalkınmasında güçlü yönleri arasında bulunması gereken ziraat, orman ve gıda mühendisleri ile veteriner hekimlerin unutulması, fırsatlar arasında görülmemesi Stratejik belgesinin önemli bir eksikliğidir.
Kırsal kalkınma istihdam politika ve uygulamalarında Strateji Belgesi alt planlarında bu eksiklik giderilmek zorundadır. Politikaların tek taraflı olarak belirlenmesi amaçların gerçekleşmesi için tek başına yeterli olamayacaktır. Kamunun kaynakları kırsal kalkınmaya sadece para desteği olarak akıtılması, dipsiz kuyuya toprak atarak kapatılmasına benzeyen etki oluşturduğu, geçmiş deneyimler arasındadır.
Buradan sormamız gerekiyor. Bu Strateji Belgesi oluşturulurken, unutulan meslek mensuplarından, bu konudaki akademik çevrelerden hiç mi bir uyarıda bulunulmadı?
Ertan Koç, kamudanhaberler,21.02.2015

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET