gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DEVLET MEMURLARINDA VEKALET İŞLEMLERİ

Bir kadro veya göreve vekaleten atama yapılabilmesi için vekilin asilde aranan şartları haiz olması gerekliliği bir zorunluluktur. Ancak kamusal hizmetlerin sürekliliği ilkesi çerçevesinde, bazı hallerde sürekli veya geçici olarak boşalan bir kadroya ait görevlerin asilde aranan şartları taşımayan kişilerce yürütülmesi zorunluluğu ortaya çıkabilmektedir.

09 Ocak 2011 Pazar 11:52
Devlet Memurlarında Vekalet İşlemleri

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Çerçevesinde Vekalet Müessesesi konu başlığı üzerinde Tez hazırlayan Devlet Bütçe Uzmanı Ahmet Koray Kazancı'nın çalışması için  tıklayınız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET