gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ENGELLİ YAKINI KAMU PERSONELİNE NAKİL KOLAYLIĞI VE MEB UYGULAMASI

6518 sayılı Kanunun 72. maddesinde yapılan değişiklik ile engelli yakını kamu personeline yer değiştirmede kolaylıkların önü açılmış oldu.

15 Haziran 2014 Pazar 18:08
ENGELLİ YAKINI KAMU PERSONELİNE NAKİL KOLAYLIĞI ve MEB UYGULAMASI

657 sayılı Kanunun 72 nci maddesinde 618 SAYILI KANUN ile değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesine; ' İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır.' fıkrası eklenmiştir.


Böylece en yakın zamanda çıkacak düzenleme ile engelli yakınları için yer değiştirme kolaylığının ayrıntıları belirlenecek.

Nitekim bu hüküm doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfi dışındaki hizmet sınıflarında istihdam edilen engelli personelden;


1-  Adaylıkları kaldırılmış olanların, hizmet süresi şartı aranmaksızın,

2-  Hâlen aday konumunda olanların, adaylıklarının kaldırılmasını müteakip hizmet süresi şartı aranmaksızın,

bir defaya mahsus olmak üzere istedikleri il emrine kadroları ile birlikte yer değiştirmelerinin yapılması ilgi Makam Onayı ile uygun görülmüştür.


Bu çerçevede il emrinde engelli personel olarak görev yapanlardan adaylığı kaldırılmış olanların tek il/ilçe tercihinde bulunmasının sağlanarak özürlü sağlık kurulu raporu ile birlikte, halen aday olan engelli personelin taleplerinin ise adaylıkları kaldırıldıktan sonra insan Kaynaklan Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.


Yapılan değerlendirme sonucu yer değişikliği uygun görülenlerin kadroları ile birlikte aktarımları yapılarak, kararnameleri eski ve yeni görev yerlerine gönderilecek olup atamaların iptali yapılmayacaktır. Ayrıca ilgi Makam onayı gereği engelli personel bu haktan bir defaya mahsus faydalanacak olup, daha sonraki yer değişikliği iş ve işlemleri genel hükümlere göre yürütülecektir.


Uyarı Alıntılar için site adres linkini gösterin.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET