gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞİ YAVAŞLATAN MEMUR ATILACAK

Torba Kanun ile memurlara verilen karne gibi sicil puanı uygulamasına son verilip özlük dosyası uygulamasına geçiliyor. Ayrıca grev yasağı olan memurlara ve sözleşmelilerin, üretimden gelen en önemli eylemi olan işi yavaşlatma ve işi durdurma eylemleri de artık memuriyetten çıkarmayla sonlandırılacak.

15 Şubat 2011 Salı 07:44
İşi yavaşlatan memur atılacak

Memur ve sözleşmelilerin sendikal hareketi anlamsız kalacak gibi.  Bunlara artık ceza verilmeyecek. Torba Kanun ile memura verilen bazı disiplin cezaları da kaldırılmıştır. Buna göre, ikamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek, toplu müracaat veya şikâyet etmek, yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmaktan ceza verilmeyecek. Emekli olan memura 750 lira harcırah Emekli olan memurlara emekliliğini geçireceği yere gidebilmesi halen 500 lira olarak verilen harcırah rakamı da Torba Kanun ile 750 liraya çıkarılmaktadır.

Sendika aidatı devletten Yargı kararıyla ortadan kaldırılan sendika aidatları da Torba Kanun ile yeniden getirilmektedir. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikalan Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleriyle birlikte 45 TL toplu sözleşme primi ödenecektir.

Bu ödeme direkt sendikalara gönderilecektir.Sözleşmeliye sendika var, grev yasak Torba Kanun ile yargı kararlarına uygun bir şekilde sözleşmeli memurların da memur sendikalarına üye olabilecekleri hüküm altına alınmıştır. Hatta, kendileri de ayrıca sözleşmeli memur sendikaları kurabileceklerdir. Ancak sözleşmeliye sendika kurma ve üye olabilme hakkı verilirken Torba Kanun ile yapılan düzenlemeyle kendilerine grev yasağı getirilmiştir.

Kanun metnine göre: "Grev Yasağı MADDE 14- Sözleşmeli personelin grev karan vermesi, bu yolda propaganda yapması, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılması, grevi desteklemesi yahut teşvik etmesi yasaktır."Geçmiş yıllarda disiplin cezalarından uyarma ve kınama için yargı yolu kapalı idi. Torba Kanun ile yapılan düzenlemeyle, tüm disiplin cezaları yargıya taşınabilecek. Disiplin cezalarına karşı yapılacak itiraz usul ve esasları da aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. "MADDE 135- Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.

Ekonomi 14.02.2011

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET