gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMUDA ENGELLİ ÇALIŞANLARIN SERVİS HİZMETLERİ

Başkanalık ve Maliye bakanlığı genelgeleri ile kamuda çalışan engelli persoenele servis hizmetlerinin kullandırılması öngörülmektedir. Bu konuda yaşanan sorunlar için kamu sivil ve yerel yönetimlerin birlikte çalışması gerekiyor.

22 Mayıs 2011 Pazar 16:56
Kamuda Engelli Çalışanların Servis Hizmetleri


Kamuda engelli çalışanların servis hizmetleri
2004/28 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve Maliye Bakanlığının 2009/2 sayılı Genelgesinde; “Özürlü personel çalıştırmak zorunda olan kamu kurum ve kuruluşlarının, çalışma yerlerini engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak şekilde düzenlemeleri ve gerekli tedbirleri almaları, belirli bir mesleği olan özürlülerin meslekleriyle ilgili işlerde çalıştırılmalarının sağlanması, özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerde çalıştırılmayacakları ve sağlıkları için gerekli tedbirlerin alınması,” ayrıca, Başbakanlığın 2009/12 sayılı Genelgesinde de engelli kamu çalışanlarına yönelik hususlara yer verildiği ifade edilmektedir.
Kamu İdarelerince genelgelerde yer alan engelli kamu çalışanlarının servis araçlarından faydalandırılması hususunun uygulamada eksiklik yaşanabilmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşları; engellilerin de diğer bireyler gibi toplumsal yaşamın her alanında var olan, çalışma hak ve sorumluluğu taşıyan, başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilen bireyler olmaları ve toplumun da engellileri bu bakış açısıyla değerlendirilmesi amacıyla yoğun bir çaba içerisinde olunması bu doğrultuda yürütülecek tüm çalışmalarda engellilere yönelik faaliyette bulunan sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde bulunması gerekmektedir.

Engelli personel istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarınca, mahalli idareler ve ilgili kurumlarla işbirliği ve koordinasyonun sağlanarak engelli kamu görevlilerinin kamuya ait servis araçlarından mevzuat hükümleri doğrultusunda yararlandırılmalarının sağlanması gerekir.
 
Alıntı için www.kamudanhaberler.com linkini veriniz.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET