gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMUDA ZABITA MEMURU VE VE İTFAİYE ALIMI USUL VE İŞLEMLERİ

Belediyelerin, Devlet Personel Başkanlığına yapacakları Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alımlarında izleyecekleri usul veesaslar Devlet Personel Başkanlığı tarafından belirlendi.

04 Mayıs 2011 Çarşamba 01:44
Kamuda Zabıta Memuru ve ve İtfaiye Alımı Usul ve İşlemleri

1- Belediyeler, Devlet Personel Başkanlığına yapacakları Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alım ilanlarına ilişkin sonuç bildirimlerini ekte yer verilen formları kullanarak yapacaklardır.
2- Söz konusu formlar, manyetik ortamda (cd, disket vb.) yazı ekinde İçişleri Bakanlığı aracılığıyla Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilecektir.
3- Her iki formda ayrı ayrı, formlarda yer alan açıklamalara göre eksiksiz olarak doldurulacak, formlarda yer alan satır ve sütunlara ekleme-silme şeklinde herhangi bir müdahalede bulunulmayacak ve irtibat telefonu mutlaka yazılacaktır.
4- Sınav ilanının bir örneği, ilanın yayımlandığı yer ve yayımlandığı tarihler belirtilerek Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilecektir.
5- Yapılan bildirimlerde kullanılan formlar MS Excel 2003 ve önceki sürümlere uyumlu olarak kaydedilip gönderilecek ve Excel formatı başka formatlara dönüştürülmeyecektir (Word vb.).
6- Sınav ilanlarında ve yapılan atamalarda B grubu sınav sonuçları kabul edilecektir (Hâlihazırda sadece 2008 KPSS sonuçları). Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alımlarında kullanılması mümkün olmayan A grubu sınav sonuçları ile atama yapılmayacaktır (2007 KPSS gibi).
7- Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alımlarında B grubu için yapılan KPSS’lerden lisans mezunu adaylar için KPSSP3, önlisans mezunu adaylar için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunu adaylar için ise KPSSP94 puanları geçerli olup, bu puanlar haricinde başka bir puanla (KPSSP1, KPSSP29, KPSSP53 gibi) sınav ve atama yapılması mümkün değildir.
Formlar
EK–1: İtfaiye Eri ve Zabıta Memurluğu Sınavına Çağırılan Adaylara İlişkin Form
EK-2: Ataması Yapılarak Göreve Başlayan İtfaiye Eri ve Zabıta Memurlarına İlişkin Form

www.kamudanhaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET