gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMUYA YENİ YERLEŞEN ENGELLİLERİN ATAMALARI NASIL YAPILACAK?

2014/2 EKPSS Sonucu Kurumlara yerleştirilen adayların yapması gerekenler.

16 Eylül 2014 Salı 11:16
KAMUYA YENİ YERLEŞEN ENGELLİLERİN ATAMALARI NASIL YAPILACAK?

ÖSYM tarafından 2014/2 EKPSS Yerleştirmesi sonucu Kurumlara yerleştirilen adayların isim listeleri Kurumlarınca genellikle internet veya Kurum ilan panolarından duyurulmaktadır. Adı geçenlerin duyuruda belirtilen belgeleri düzenleyerek, belirlenen tarihe  kadar Kurumun İnsan Kaynakları (Personel) Dairesi Başkanlığına elden teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Belge teslimi önemli, istenilen belgeleri istenilen tarihe kadar teslim etmeyen veya postaya vermeyen adayların atamaları yapılmaz.

Gerçeğe aykırı belge veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
 
Atamaya esas istenilen belgeler:

-2014 yılı EKPSS (EKPSSP1/EKPSSP2/EKPSSP3) sonuç belgesi,

-Diploma veya geçici mezuniyet belgesi ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, 

-Kadro için özel şart olarak istenilen belge, sertifika, bonservis ve benzerinden herhangi birisi, 

-“Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen en az yüzde 40 veya üzerinde çalışabilir engelli olduğunu gösterir sağlık raporu, 

-Ortaokul veya lisede hazırlık görenlerin veya yüksek lisans, doktora yapanların bu durumlarını gösterir belge, 

-4 adet vesikalık fotoğraf,

-Engelli Personel Atama Başvuru Formu
-Mal Bildirim Formu
-Dilekçe örneği 

Herhangi bir Kurumda 657’ye tabi olarak çalışanlar bu durumlarını (kurumu, derece-kademe, unvanı ve sicil numarasını) dilekçeyle bildirmelerinde fayda vardır. 

Nitelik kodlarına göre yerleşen adaydan özel şart olarak istenen belge, sertifika, bonservis ve benzerinden herhangi birisi verilmesi gerekiyor.

Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET