gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KEY İLE İLGİLİ DAVA AÇMAK İSTEYENLER İÇİN AÇIKLAMA

31.03.2011 tarihinden önce açılacak davalar reddedileceğinden key hak sahiplerinin boşuna yargılama gideri vermemesi için şimdilik dava açmamaları lehlerine olacaktır.

17 Şubat 2011 Perşembe 20:57
KEY İLE İLGİLİ DAVA AÇMAK İSTEYENLER İÇİN AÇIKLAMA

1-Key ödemleri ile ilgili 5664 sayılı yasa gereği 27.7.2008 tarihinde yayınlanan resmi gazetede ismi çıkmayanlar, süresinde daha önce çalışmış olduğu kurumlara başvurulmuş, olumsuz cevap aldıktan sonra askeri yüksek idare mahkemesinde iptal davası açılmış ve açılan bu davalar mahkemece kabul edilmiş idi.

2-17.12.2009 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5939 sayılı yasa gereği yayınlanan 2.listyede ismi çıkmayanların ne yapacağı konusunda internet sitemizde açıklama yapmış idik. itiraz başvurusu yapılan kurumlardan gelen olumsuz cevaplar üzerine tekrar askeri yüksek idare mahkemsine dava açılmış, yapılan yargılama sonunucunda mahkeme “…5939 sayılı yasa ile kurum ve kuruluşlara; hatalı bişldirimlerin düzeltilmesi için 31.10.2010 tarihine kadar, bu düzeltmeler sırasında yeni hak sahibi bildirimi için 30.06.2010 tarihine kadar, düzeltmeler sonucu hazırlanacak son listelerin gönderilmesi için 31.03.2011 tarihine kadar süre tanındığı, bu süreç içerisinde belirlenen hak sahiplerinin üçer aylık dönemler halinde ve sürecin sonunda resmi gazetede ilan edileceği , sürecin halen devam ettiğinden…” kesin işlem yokluğundan davanın reddine karar vermiştir.

3-Bu durumda 31.03.2011 tarihinden önce açılacak davalar reddedileceğinden key hak sahiplerinin boşuna yargılama gideri vermemesi için şimdilik dava açmamaları lehlerine olacaktır.

Kaynak: http://www.temad.org

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET