gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMUR SEN KAMUOYUNA KAZANIMLARINI SIRALADI

Memur Sen son dönemde, özellikle 2010 yılı mutabakat zabtı ile memurlara çalışmaları sonucunda kazandırdığı hakları sıraladı. Bu sıralamaya göre;

29 Mayıs 2011 Pazar 23:22
Memur Sen Kamuoyuna Kazanımlarını Sıraladı

Memur Sen son dönemde, özellikle 2010 yılı mutabakat zabtı ile memurlara çalışmaları sonucunda kazandırdığı hakları sıraladı. Bu sıralamaya göre;

Kamu görevlilerinin toplu sözleşme hakkının, Anayasa Değişikliği Paketinde yer almasını sağladı.
2010 toplu görüşmelerinin sonunda, mutabakat metninde;
 
 2011 yılında kamu görevlilerinin maaşlarına ilk altı ay için %4 ikinci altı ay için %4 olmak üzere toplamda %8.16 maaş zammı alarak, hedef enflasyonun oldukça üzerinde artış yapılmasını sağladı.
 
Enflasyona karşı korumakla kalmadık enflasyonu ezen bir maaş tablosu oluşturdu.
 
Ek ödemede 80 TL’lik artış yapılmasını sağladı ve 2 yıllık aradan sonra ek ödemeyi yeniden devreye soktu.
Böylece “eşit işe eşit ücret” ilkesini adına yakışır bir şekilde uygulattı.
 
Oransal artıştan kaynaklanacak artış dışında aile yardımına ilk altı ay için 20, ikinci altı ay için 20 TL olmak üzere toplamda 40 TL ilave artış yapılmasını sağladı. Toplumda “ötekileştirme” uygulamalarından kurtulma çabalarının aksine kamu görevlileri arasındaki “ötekileştirme” çabası olarak nitelendirdiğimiz “sözleşmeli personel istihdamı”nın kaldırılması için mücadelesini sürdürdü.
 
Bu mücadeleyi verirken, sözleşmeli personelin “memur” statüsündeki kamu görevlilerinin yararlanmakta olduğu sosyal yardımlardan yararlandırılması çabalarımızın bir sonucu olarak 2010 toplu görüşmelerinde, aile yardımının sözleşmeli personele de ödenmesi kazanımını elde etti.
 
Böylece, eşi çalışmayan sözleşmeli personelin aylık gelirinde; 1 Ocak 2011 tarihi esas alındığında 112,94 TL’lik bir artış elde etti.
 
Sözleşmeli personelden, sözleşme sırasında damga vergisi alınması uygulamasına son verdik. “Ben de olmalıyım, ben de varım” diyerek sendika üyesi olan kamu görevlilerine, üç ayda bir 45 TL toplu sözleşme primi ödenmesini sağladı.
 
Sağlık çalışanlarının döner sermaye gelirleri ile ek ödeme gelirleri arasında yapılan mahsuplaşmanın aylık olarak yapılmasını sağladı.
 
Bu sayede, sağlık çalışanlarına her ay en düşük ek ödeme tutarı kadar garanti gelir elde etti.
 
399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki I Sayılı Cetvel kapsamındaki yöneticilerin ek tazminat oranını % 200’e çıkartarak, ücret bakımından yaşadıkları mağduriyete son verdi.
 
Engelli kamu görevlileri ile doğum yapan memurları, nöbet görevi ve gece vardiyasından kurtardı.
 
Engelli kamu görevlileri için çalışma saat ve süreleri ile dinlenme zamanlarının farklı belirlenmesini sağladı.
 
Süt izni, analık, doğum ve mazeret izin sürelerinin arttırılmasını sağlayarak, Süt izni süresini 1.5 saatten 3 saate, eşi doğum yapan memurun izin süresini 3 günden 10 güne çıkardı.
 
Hastaya refakat eden kamu görevlilerine ücretli izin imkanı getirdi.
 
Bütün disiplin cezalarına karşı yargı yoluna başvurma hakkını elde etti.Alıntılar için www.kamudanhaberler.com linkini veriniz.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET