gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMURUN MAAŞI BU YOLLA İYİLEŞTİRİLSİN

Vergi ve Sigorta Prim Yükleri Azaltılmalıdır Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkan Gürkan Avcı, Türkiye'de, memurların maaşlarındaki vergi ve sigorta prim yüklerinin yüksek olduğunu savunarak, “Hiç vergi alınmasın demiyoruz ama vergi sisteminin adaletli olmasını ve çalışanlardan alınan vergi oranlarının makul seviyelere çekilmesini istiyoruz” dedi.

19 Ocak 2011 Çarşamba 10:44
Memurun Maaşı Bu Yolla İyileştirilsin

Memur ve işçilerin, devletin topladığı tüm vergilerin yüzde 23’ünü ödediğini, motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ve diğer harç ve vergilerde dahil edildiğinde ücretlilerin vergi yükünün çok daha yukarılara çıktığını kaydeden DES Genel Başkanı Gürkan Avcı, “Devlet memuru, işçiyi çantada keklik görüyor. Devlet, memurun daha maaşını vermeden vergisini keserken, diğer kesimlerin vergisini aflarla, indirimlerle, çeşitli kolaylıklarla erteliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine ücretlilerden kesilen gelir vergisi, toplam gelir vergisinin yüzde 49'unu oluşturuyor. Vergi adaletinin sağlanması için atılan adımlar yeterli olamamıştır. Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vergi adaletinin sağlanması konusunu en ön sıralarda değerlendirmesini istiyoruz”, dedi.

   Türkiye'de vergi vermemenin en önemli nedeninin, “kimse ödemiyor ben niye ödeyeyim” şeklindeki yanlış ve gerçekdışı anlayışların toplum hafızasına hakim olmasından kaynaklandığını kaydeden DES Genel Başkanı Gürkan Avcı, “Vatandaş devletin bazı kesimleri hala vergilendiremediğini düşünüyor. Vatandaş, vergi kanunlarının zenginlerden ve büyük sermaye guruplarından vergi alamaya dönük değil; fakirden, dar ve sabit gelirlilerden vergi almaya dönük hazırlandığını düşünüyor. Vatandaş vergi kanunlarının sık sık değişmesi, anlaşılmazlığı yanı sıra kanunların vergi kaçırmaya müsait olduğunu düşündüğünü için vergiyi kimsenin vermediğini, yalnızca kendisinin verdiğini ve vergi vermemenin ince yollarının mutlaka olduğunu düşünüyor. Öte yandan yakın tarihimizde sık sık yaşadığımız vergi afları, dürüst mükellefi adeta cezalandırmıştır. Son yıllarda vergi adaletinin sağlanması yönünde yapılan çalışmaları biliyor ve takdir de ediyoruz fakat yetersiz olduğunu da düşünüyoruz. O nedenle Sayın Başbakandan ivedilikle vergi adaleti istiyoruz. 76 milyona nimette ve külfette eşit ve adil davranılmasını istiyoruz” dedi.

Türkiye’de toplam vergi gelirlerinin yüzde 70’inin KDV, ÖTV gibi dolaylı vergilerden geldiğini, oysa doğrudan vergilerin toplam vergi gelirlerinin çoğunluğunu oluşturması gerektiğine vurgu yapan DES Başkanı Avcı, Devlet doğrudan vergiyi ücretli çalışanlar dışında pek kimseden alamıyor. Bunun üzerine dolaylı vergilerle zengin, fakir demeden zorunlu ve vazgeçilmez ihtiyaçlara bindirdiği ÖTV, KDV gibi dolaylı vergilerle vatandaşına yükleniyor. Otomobil ve benzinde verginin de vergisini alan tek maliye bizde var. Vergi adaletsizliği nedeniyle Türkiye’de üretilen bir mal dışarıya daha ucuza satılıyor.

  Avrupalı Bursa'da üretilen bir otomobile yüzde 55 daha ucuza biniyor. Avrupa ile kıyaslandığında ülkemizde dar gelirli vatandaşlarımızdan alınan vergi ile gelişmiş ülkelerde düşük gelirli vatandaşlardan alınan vergiler kıyaslandığında ciddi farklar ortaya çıkmaktadır. Oysa ülkemizde yüksek gelir elde eden vatandaşlar Avrupa ülkelerinden daha az vergi ödemektedir. Bu durum Anayasa'nın eşitlik ilkesine ve uluslar arası vergi kurallarına aykırıdır. Bu yanlış vergi sistemi, mafyavari harami düzen daha fazla devam edemez. Bunun değişmesini ve adaletli bir hale gelmesini istiyoruz, dedi.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET