gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK PERSONELİ OLMAYAN MEMURLARIN NAKİLLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

2010 yılında yaptığımız bir haberde, atama ve yer değiştirme işlemlerinde kurumların meslek personeli için belirli ilkeler getirdiğini ancak diğer personel için bir ilke getirmediğine dikkat çekmiştik. Gerçekten de, örneğin Sağlık Sakanlığı SHS'de çalışan personel ; MEB EÖHS'de çalışan personel ; Tarım ve Köyişleri, Bayındırlık, DSİ THS'de çalışan personeli için ilke getirirken diğer hizmet sınıflarında çalışanların nasıl nakil olacağı neredeyse hiçbir kritere tabi değildir. Bu konuda ilk kez, Sağlık Bakanlığı örnek bir uygulamaya gitti ve bazı kriterler getirdi.

18 Ocak 2011 Salı 12:49
Sağlık personeli olmayan memurların nakilleri hakkında açıklama

Sağlık Bakanlığının konuya ilişkin yazısı aşağıda yer almaktadır. Bu yazıda yapılan belirlemeye göre;

Sağlık Bakanlığına bağlı olarak taşra teşkilatında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa tabi olarak çalışan Genel İdare Hizmetleri Sınıfı -GİH- (Şef, Ayniyat Saymanı, Muhasebeci, Programcı, Bilgisayar İşletmeni, VHKİ, Memur, Şoför vb.), Teknik Hizmetler Sınıfı -THS- (Teknisyen), Din Hizmetleri Sınıfı (İmam ve İmam hatip) ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında (Hizmetli, Bahçıvan, Gassal, Bekçi, Kaloriferci, Aşçı, Teknisyen yardımcısı, berber vb.) çalışan personel için yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Düzenleme gereğince, Sağlık Bakanlığına bağlı olarak taşrada, şoför kadrosunda çalışanlar 2 yıl çalışmadıkça nakil isteyemecektir. Diğer kadrolarda, nakil talebinde bulunabilmek için aranan hizmet süresi bir yıldır. Eş ve sağlık durumu atamalarında ise bu süre aranmayacaktır.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET