gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TURNİKE UYGULAMALARI NE GETİRİYOR?

Bir süredir sendika ve personelin tepkisiyle karşılanan turnike uygulamaları ne getiriyor? 2010 yılı öncesine dayanan turnike sistemi daha önceden güvenlik amaçlı kullanılırken 2010 yılı Eylül ayından itibarene personelin mesai, izin sistemleinin birlikte entegre edilen bir sistem olarak yönetici kontrolünde maaş kesintileri için bir gerekçe haline gelmektedir.

16 Mayıs 2011 Pazartesi 06:50
Sosyal Güvenlik Kurumu Turnike Uygulamaları Ne Getiriyor?


 
Sosyal Güvenlik Kurumu turnike uygulamalarında kartlı geçiş sistemi yöneticiler tarafından personel  izinler ile personel devam kontrolü yapılmaktadır.
Çalışan personelin hafta içi ve sonu fazla mesai süreleri izlenmektedir. Böylece çalışanların günlük mesai saatleri kayda alınmaktadır.
Sabah servislerinde 15 dakikaya kadar gecikmeye müsaade edilmekte, sürekli geciken servis araçları ikaz edilmektedir.
Sağlık raporu, sağlık, görevlendirilme, özel izinler turnike sistemiyle sağlanmaktadır. Personele günde 4 defa 5’er dakika turnike dışına çıkma izni verilmektedir.
Giriş kartını unutan personel için özel belge doldurtulmaktadır.

Turnike sistemi yanında kameralı kontrollerde personel üzerinde mesaiyi izlenmektedir.

Turnike için Gerçekleşen Protestolar

BÜRO Emekçileri Sendikası üyeleri, Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) mesailerin turnike giriş çıkışlarına göre ödenmesi uygulamasını protesto etti. SGK Balgat Arşiv Dairesi önünde bir araya gelen sendika üyeleri adına açıklama yapan BES Ankara 1 Nolu Şube Yöneticisi Timur Aydemir, sosyal güvenlik kurumlarımn tek çatı altında toplanmasının ardından kurum çalışanlarının yaşadığı sorunların katlandığım söyledi. Daha önce kurum çalışanlarının müdür, şube müdürü ve amirlerin onayıyla 60 saate kadar mesai alabildiklerim anlatan Aydemir, bu uygulamanın sona erdirilerek, mesailerin tespitinde turnike giriş çıkışlannın dikkate alınmaya başlandığım belirtti. Aydemir, "Bu uygulamayla 10 dakikalık işi için kurumdan ayrılan, hastaneye giden personelin mesaisinde kesintiye gidiliyor. Oysa kurumda herkesin her gün belli sayıda işlemi yapması gerekiyor. Personel ihtiyaçları doğrultusunda kurumdan ayrümak durumunda kalsa bile bu sayıdaki işlemi tamamlamak zorunda."
Hürriyet

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET