gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TARIM BAKANLIĞI PERSONELİNE CEZA VERECEK AMİRLERİ KİMLER?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirleri Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

29 Mart 2015 Pazar 11:53
TARIM BAKANLIĞI PERSONELİNE CEZA VERECEK AMİRLERİ KİMLER?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirleri Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Bu Yönetmelik hükümleri memur kadrolarında bulunanlar için geçerlidir. Memurların, memuriyet unvanlarına göre disiplin amiri ve üst disiplin amirleri aşağıdaki listede gösterilmiştir.

Aşağıdaki cetvelde belirtilen disiplin amirinden daha üst disiplin amirine doğrudan bağlı olarak çalışan personelin disiplin amiri bağlı olduğu disiplin amiri olur. Üst disiplin amiri de buna göre tespit edilir.

Geçici olarak asli görev yerinin dışında çalışan personelin disiplin amirleri geçici olarak çalıştığı birimdeki disiplin ve üst disiplin amiridir.

Bu tabloda belirtilen disiplin amirleri personele disiplin cezası uygulama yetkisine sahiptir. Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile  kanunların,  tüzüklerin  ve yönetmeliklerin  Devlet memuru  olarak  emrettiği  ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 657 sayılı Kanunun 125 inci maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir.

Uyarma, kınama ve aylıktan kesmecezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulmasıcezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktansonra,  atamaya yetkili amirler ildisiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir.

Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldakiisteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararıile verilir.

Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur,cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.

Özelkanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümlerisaklıdır.


GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ ve ÜST DİSİPLİN AMİRLERİ LİSTESİ                     
A) MERKEZ TEŞKİLATI
1- BAKANLIK  DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ
a) Müsteşar Bakan  
b) Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Bakan
c) Bakanlık Müşaviri Bakan  
ç) Özel Kalem Müdürü Bakan  
d) İç Denetçi Müsteşar Bakan
e) Diğer Personel    
  1- Özel Kalemdeki Personel Özel Kalem Müdürü Müsteşar
  2- Müsteşarlıktaki Personel Müsteşar Bakan
  3- Müsteşar Yardımcılıklarındaki Personel Müsteşar Yardımcısı Müsteşar
  4- İç Denetim Diğer Personeli İç Denetim Birim Başkanı Müsteşar
  5- Müşavirlik Personeli Bakanlık Müşaviri Bakan
2- REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI    
a) Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bakan  
b) Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bakan
c) Diğer Personel Başkan Yardımcısı Rehberlik ve Teftiş Başkanı
3- STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI    
a) Strateji Geliştirme Başkanı Müsteşar Bakan
b) Daire Başkanı  Strateji Geliştirme Başkanı Müsteşar Yardımcısı
c) Gıda Tarım ve Hayvancılık Uzmanı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Uzman Yardımcısı, Mali Hizmetler Uzmanı ve Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Daire Başkanı Strateji Geliştirme Başkanı
ç) Diğer Personel Daire Başkanı Strateji Geliştirme Başkanı
4- HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ    
a) I. Hukuk Müşaviri Müsteşar Yardımcısı Müsteşar
b) Hukuk Müşaviri, Avukat I. Hukuk Müşaviri Müsteşar Yardımcısı
c) Diğer Personel I. Hukuk Müşaviri Müsteşar Yardımcısı
5- GENEL MÜDÜRLÜKLER    
a) Genel Müdür  Müsteşar Yardımcısı Müsteşar
b) Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Müsteşar Yardımcısı
c) Daire Başkanı  Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür
ç) Başkontrolör, Kontrolör, Kontrolör Yardımcısı Genel Müdür Müsteşar Yardımcısı
d) Gıda Tarım ve Hayvancılık Uzmanı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Uzman Yardımcısı, AB Uzmanı ve AB Uzman Yardımcısı Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı
e) Diğer Personel Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı
f) Sivil Savunma Uzmanı İlgili Daire Başkanı (Koordinasyon)  Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
6- DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI    
a)  Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar
b) Daire Başkanı, Savunma Sekreteri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Müsteşar Yardımcısı
c) Diğer Personel Daire Başkanı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
7- EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI    
a)  Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar
b) Daire Başkanı Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanı Müsteşar Yardımcısı
c) Diğer Personel Daire Başkanı Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanı
8- BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI    
a)  Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar
b) Daire Başkanı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Müsteşar Yardımcısı
c) Diğer Personel Daire Başkanı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı
9- BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ    
a) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Müsteşar Bakan
b) Diğer Personel Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Müsteşar Yardımcısı
B) TAŞRA TEŞKİLATI
1- İL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ
a) İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Vali  Müsteşar
b) İl Müdür Yardımcısı  İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Vali
c) Avukat İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü I. Hukuk Müşaviri
ç) Şube Müdürü İlgili İl Müdür Yardımcısı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü
d) (Değişik:RG/3/3/2015-29284)                                      Sivil Savunma Uzmanı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Vali
e) Diğer Personel İlgili Şube Müdürü İlgili İl Müdür Yardımcısı
f) Sayman İlgili İl Müdür Yardımcısı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü
2- İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ    
a) İlçe Müdürü Kaymakam Vali
b) Diğer Personel İlçe Müdürü Kaymakam
3- (Değişik bölüm:RG/3/3/2015-29284) DOĞRUDAN MERKEZE BAĞLI TAŞRA KURULUŞLARI    
A)  Genel Müdürlüklere Bağlı Kuruluşlar    
a) Müdür İlgili Genel Müdür Yardımcısı İlgiliGenel Müdür
b) Müdür Yardımcısı  Müdür İlgili Genel Müdür Yardımcısı
c) Sivil Savunma Uzmanı Müdür İlgili Genel Müdür Yardımcısı
ç)  Sayman Müdür Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
d) Diğer Personel Müdür   Yardımcısı    Müdür
B) Müstakil Daire Başkanlıklarına Bağlı Kuruluşlar
   
a) Müdür Müstakil Daire Başkan İlgili Müsteşar Yardımcısı
b) Müdür Yardımcısı  Müdür Müstakil Daire Başkanı
c) Sivil Savunma Uzmanı Müdür Müstakil Daire Başkanı
ç)  Sayman Müdür Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
d) Diğer Personel  Müdür   Yardımcısı                                         Müdür

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET