gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ASGARİ VİCDAN !

4 kişilik bir ailenin bütün fertleri, asgari ücretle çalışsa, eve giren para yine de yoksulluk sınırının altında kalıyor TÜRKİYE'de kayıtlı işçilerin yüzde 43'ünü oluşturan 3 milyon 900 bin kişi 521 liralık asgari ücretle çalışıyor. Çeşitli kuruluşların yaptığı istatistiklere göre açlık sınırı ise 817 lira..

27 Aralık 2010 Pazartesi 10:28
Asgari Vicdan !

Yani asgari ücretli aç.

HER ŞEYİN GERİSİNDE

SON 4 yılda asgari ücrete toplam yüzde 37.1 zam yapıldı. Aynı dönemde elektrik yüzde 67, ekmek yüzde 59 arttı. Tomruk, ping-pong topu gibi ürünlerle yapılan aldatmaca enflasyon hesabı bile yüzde 37.6 oldu. 5'te4 kişilik bir ailenin her ferdi bu ücretle çalışsa bile yoksulluk sınırına erişemiyor.
Asgari ücretlinin nefes alması bile zor 5 yılda asgari ücrete toplam %37.1 oranında zam yapıldı. Ancak kira %55.3, elektrik %67, kömür %60, ekmek %59 oranında artış gösterdi SOSYAL-İŞ Sendikası'nın ha- emekçilerin gerçek enflasyonu zırladığı rapor, bir asgari üc- karşısında eridi, retlenin aldığı maaşın bira- 2006 Haziran ayı itibariyle asgari kın doymayı o kişinin nefes alması- ücret 380 lira 46 kuruş iken aynı nı bile zorlaştırdığını ortaya koydu dönemde 4 kişilik bir ailenin aylık Yapılan araştırmaya göre, 4 kişilik gıda harcaması ifade eden açlık sıbir ailenin tüm fertleri asgari üc- nırı 527 lira 53 kuruş oldu. retle çalışsa bile kazandıkları para yoksulluk sınırının altında kalıyor. 3.9 MİLYON KİŞİ Raporda, SGK verilerine göre 2009 yılı Aralık ayı itibariyle 3.9 G^| milyon işçinin asgari ücretle çalıştığı Türkiye'de asgari ücretle çalışanların tüm kayıtlı işçiler içindeki oranının % 43,2 olduğu bildirildi. Rapoda araştırma sonuçları ise şöyle açıklandı: 

5 YILLIK DÖNEM

Son 5 yıllık dönemde asgari ücretteki artış % 37,1. Buna karşılık Türkiye'de kiralar % 55,3arttı

AÇLIK SINIRI ALTINDA

2010 Haziran ayı itibariyle asgari ücret 521 lira 89 kuruş iken, aynı dönemde açlık sınırının 817 lira 99 kuruştu. Bu veriler kıyaslandığında Türkiye'de asgari ücret açlık sınırının altında seyretmekte. Türkiye'de asgari ücret son 5 yılda % 37,1 artarken, açlık sının aynı dönemde % 55,1 arttı. Asgari ücretin açlık sınırına oranı 2006'da % 72,1 iken 2010'da % 63,8 oldu.

AB'NİN ÇOK GERİSİNDE

Bu arada 15 AB ülkesinden 9'unda asgari ücretin 1165,7 euro. trik %67, kömür % 60,8, ekmek Türkiye'de asgari ücretli 320 euro %59,4, dolmuş ücreti ise %44,6 oranında arttı. Asgari ücretteki artış kira, yakacak, gıda, ulaşım, elektrik ve su gibi temel tüketim kalemlerindeki artışın çok daha gerisinde kaldı, asgari ücretin, maaş alıyor. Bunun AB ortalamasının yaklaşık dörtte biri düzeyinde. AB'de ortalama asgari ücret 694,8 euro iken Türkiye'deki asgari ücret 320 euro ile AB ortalamasının yarısından daha az seviyede. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET