gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2 YIL ZORUNLU GÖREV KALKTI

Kamudaki müdür ve müdür yardımcılarıyla ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldı 2 yıl zorunlu görev kalktı. Müdür ve müdür yardımcısı kadrolarına ilk defa atanacak olanların 2 yıl süreyle zorunlu olarak Doğu ve Güneydoğu illerinde görevlendirilmeleri uygulamasına son verildi.

15 Eylül 2012 Cumartesi 12:05

 

 
 Hükümet kamuda müdür ve müdür yardımcısı atamalarında sürpriz bir değişiklik yaptı. Yönetmelik değişikliği ile kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde müdür ve müdür yardımcısı kadrolarına ilk defa atanacak olanların 2 yıl süreyle zorunlu olarak ağırlıkla Doğu ve Güneydoğu illerinde görevlendirilmeleri uygulamasına son verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle yönetmeliğin Haziran 2000 tarihli ek 1. maddesi yürürlükten kaldırıldı. Yürürlükten kaldırılan madde, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'na tabi olarak istihdam edilen bölge müdürü, başmüdür, il ve ilçe müdürleri, milli eğitim müdürü, malmüdürü, il ve ilçe müftüsü, şube müdürü ve diğer müdür unvanlarına, merkez denetim elemanlığında bulunanlardan/bulunmuş olanlardan atanacaklar hariç olmak üzere defterdar ile gekrler ve işletme bölge müdürü unvanlarına; aynı unvanların yardımcılıklarına atanacak olanların ilk görev yerlerini düzenliyordu. Bu unvanlarda görev yapan personelin ilk görev yerleri şu illerden oluşuyordu: "Artvin, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Hakkâri, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Ardahan, İğdır, Batman, Şırnak, Gümüşhane, Bayburt, Van." Yapılan değişiklik ile müdür ve müdür yardımcılarının ilk olarak bu illerde görevlendirilmeleri koşulu kaldırıldı. Ayrıca bu hizmet bölgelerine atananlar, sağlık ve eş durumu gibi özür grubu atamalarından yararlanamıyorlardı. Değişiklik ile bu hükümler de yürürlükten kaldırıldı. "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeiik"te de değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre, "Milli Eğitim BakanIığı'nda eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil kadrolardan eğitim uzmanı kadrolarına" yapılacak atamalarda "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" hükümleri dikkate alınmayacak.
CUMHURİYET, MUSTAFA ÇAKIR ANKARA -

5 ve 6. hizmet bölgelerindeki iller hangileridir:

V. BÖLGE                                         VI. BÖLGE

1- Artvin                                          1- Adıyaman

2- Elazığ                                          2- Ağrı

3- Erzincan                                     3-Bingöl

4- Erzurum                                     4- Bitlis

5- Kahramanmaraş                      5- Hakkari

6- Malatya                                      6- Kars

7- Sivas                                           7- Mardin

8- Şanlıurfa                                    8- Muş

9- Diyarbakır                                 9- Siirt

                                                           10- Tunceli

                                                           11- Ardahan

                                                           12- Iğdır

                                                           13- Batman

                                                           14- Şırnak

                                                           15- Gümüşhane

                                                           16- Bayburt

                                                           17- Van

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET