gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

70 BİN YENİ MEMUR

Bütçe maratonu bitti. Büyüme odaklı hazırlanan bütçeden 201 Vde 70 bin yeni memur çıkarken, vergiden de 232 milyar lira gelir hedefi kondu.

27 Aralık 2010 Pazartesi 09:51
70 bin yeni Memur

Ayrıca istihdam yaratana teşvik verilecek ve sağlık ve eğitim harcamaları artacak SOSYAL yardım amaçlı kaynaklar artırıldı. Yeşil kartlılara sağlık yardımı ödenekleri 4.7 milyar liraya çıkarılırken, özürlü eğitimi ve evde bakım için de 3.2 milyar lira ödenek planlandı. Bütçeden aslan payını Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığı aldı. Öğrenci bursları yüzde 22 artırıldı. Çiftçilere, alan ve ürün bazmda üretimin desteklenmesi amacıyla 6 milyar lira ödeme yapılacak.

HAZAL ATEŞ BÜTÇE tamamlanırken, gözler kamu borçlarının yapılandınlmasmı öngören ve kapsamı genişletilen 'torba tasan'ya çevrildi. Tasarı, bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. 113 maddelik tasarmm yılbaşından sonra da Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

Recep Tayyip Erdoğan 2011 yatırım programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışmda bir eklenmeyecek. Bu kapsamındaki yıllara sari işlere (kurulu gücü 500 MW üzerindeki baraj ve HES projeleri, demir yolu yapım projeleri hariç) proje veya yatırım ödeneği, proje maliyetinin yüzde 10'undan az olamayacak. eçim yılı olan 201 l'e 'büyüme odaklı bütçe' ile giriliyor. 2011 bütçesi öğrenciden yeşil kartlıya, esnaftan memura her kesimin yüzünü güldürecek şekilde tamamlandı.

 Hükümet, 2011 bütçesinde esnaf, çiftçi ve ihracatçıya kredi desteği ile teşvik ödemelerine 'devam' dedi. 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Yasa Tasarısı, 15 günlük maratonun ardından dün TBMM'de kabul edildi. Önümüzdeki yıl kamuya toplam 70 bin memur alınacak. İstihdam üzerindeki yükleri azaltmak amacıyla yürürlüğe konulan işveren priminde 5 puanlık indirime devam edilecek. İşverenler aynı anda farklı teşviklerden yararlanabilecek. 

 Devlet memurlarına eş için ödenen aile yardımı ödeneği sözleşmeli personele de verilecek. Bütçe, üniversitelere ilave 8 bin atama izni de tanıyor. Bütçe harcamalarının 2011 için büyüklüğü 312.5 milyar lira olarak öngörülürken, 232.2 milyar lira vergi geliri tahmin edildi. Bütçe açığının 33.5 milyar liradüzeyinde tutulması hedeflenirken faiz dışı fazla hedefi ise 14 milyar lira olarak belirlendi. Bütçe giderlerinde en büyük kalemi 115.8 milyar lira ile cari transferler oluşturdu. Bütçe kapsamında, memur maaşları ortalama yüzde 13.7 artarken, 80 lira da denge i tazminatı ödenecek. En düşük memur maaşı aile yardımı ile birlikte bin 532 lira seviyelerine kadar yükselecek.

Türkiye IMFde güçleniyor

ULUSLARARASI Para Fonu'ndaki (IMF) yeni kota reformu ile Türkiye'nin IMF'den kullanabileceği toplam kredi tutarı 42 milyar dolara ulaşacak. Türkiye'nin IMF'deki kotası, 14'üncü Genel Kota Gözden Geçirmesi kararı kapsammda gerekli hukuki işlemlerin tamamlanması sonrasında halihazırdaki 1.193,3 milyon SDR'den (Özel Çekme Hakkı), 4.659 milyon SDR'ye çıkacak. Türkiye'nin kota artışı, IMF'deki temsil gücünü de artıracak. Türkiye, Belçika'nın başkanlığım yaptığı on ülkeden birisi ve masada bizim adımıza Belçika oturuyor.

Özelleştirme sırası üretimde ELEKTRİK dağıtım özelleştirmelerinin tamamlanmasının ardından gözler elektrik üretim özelleştirmelerine çevrildi. Üretim özelleştirmelerinde öncelikli dört termik üretim tesisi portföy gruplarından ayrı olarak, 13 termik ve 28 hidroelektrik santral ise 9 portföye bölünerek özelleştirilecek. Özelleştirilecek elektrik üretim tesislerinin toplam gücü 16 GW'ın üzerinde bulunuyor. Özelleştirilecek tesisler toplamı EÜAŞ kurulu gücünün yüzde 68'ini, Türkiye'deki kurulu gücün yüzde 39'unu oluşturuyor. Hidrolik santrallerin işletme hakkı yöntemiyle özelleştirilmesi öngörülüyor. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET