gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

900 BİN MEMUR SENDİKASIZ

HAKSEN Genel Başkanı Ayhan Çivi, memur sendikacılığının beklentileri karşılamadığını ve bu nedenle 900 bin civarında memurun hiçbir sendikaya üye olmadığını söyledi.

13 Şubat 2011 Pazar 11:00
900 Bin Memur Sendikasız

HAKSEN Genel Başkanı Ayhan Çivi, memur sendikacılığının beklentileri karşılamadığını ve bu nedenle 900 bin civarında memurun hiçbir sendikaya üye olmadığını söyledi.
 
Çivi, Konya Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, ülke gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de memur sendikacılığının beklentilerini karşılamadığını ve bu nedenle 900 bin civarında memurun hiçbir sendikaya üye olmadığını belirten Çivi. sendikal hakları düzenleyen yasaların yetersiz olduğunu söyledi. Çivi, "Sendikamızın teşkilatını kurmak, bazı kurumları ziyaret ederek sorunları yerinde tespit etmek amacıyla Konya'da bulunuyoruz. Ülkemizde yaklaşık olarak 20 yıllık bir geçmişi olan memur sendikacılığı, kamu görevlilerinin beklentilerini karşılamaktan, hak ve hukukunu korumaktan çok uzaktadır. Bu nedenledir ki 900 bin civarında memur herhangi sendikaya üye olmamıştır" dedi.
 
MEMURUN ARKA BAHÇESİ
 
Sendikal hakları düzenleyen yasaların yetersi/lığının yanında, egemen siyasal partilere ve hükümetlere endeksli, ideolojik sendikacılık anlayışının memurların hak aramasının ve almasının önünde en büyük engeli oluşturduğunu vurgulayan Çivi, "HAKSEN, herhangi bir siyasal ve ideolojik amaç gütmeden, ayrım yapmadan, memulların hak ve emeğine bekçilik yapmak için 15 Nisan 2008 tarihinde kurulmuştur. Diğer ideolojik ve siyasal sendikaların aksine, HAKSEN sadece ve sadece memurun arka bahçesidir. Bizim görevimiz evrensel sendikacılık kuralları içerisinde üyelerimizin yasal haklarını korumak ve yeni haklar elde edilmesi mücadele etmektir" diye konuştu.
 
TORBA YASADA TUZAKLAR VAR
 
Halen TBMNTde görüşülmekte olan Torba Yasada memurlar açısından gelecekte büyük sorunlar yaratacak düzenlemeler yer aldığını öne süren Çivi. "Kamu hizmetlerini hiçbir ayrım yapmadan yurdun her tarafında vatandaşa ulaştıran kamu görevlilerinin sicil sistemi kaldırılarak, disiplin sistemine geçilmek suretiyle iş güvencesi kamu yöneticilerinin insafına bırakılmaktadır. Kamu bürokrasisine özel sektörden transfer imkanı sağlanarak, adeta bürokrasi özelleştirilmektedir. Hükümetlere kadro kaldırma yetkisi verilerek, binlerce memurun keyfi kadrolara atanmasının Önü açılmakta, liyakat sistemine dayalı görevde yükselmenin önü kesilmektedir" şeklinde konuştu.
 
ANAYASA HAYATA GEÇİRİLMELİ
 
12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandum sonucu kabul edilen anayasa değişikliği paketinde, memurlara toplu sözleşme hakkı verildiğini hatırlatan Çivi, bu hakkın kullanılması için gerekli uyum yasasının çıkarılması gerektiğini söyledi. 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre Türkiye'de, 1972 yılından beri geçici personel çalıştırıldığım belirten Çivi, "Önceleri istisna durumlarda geçici personel çalıştırılırken 2004 yılından itibaren giderek kapsamı genişletilerek yaygın istihdam şekli haline gelmiştir. 201 1 yılında 44 bin 4/C personel istihdamı yapılması planlanmıştır. Hükümetin bir an önce 4/C statüsünü kaldırarak, bu statüde çalışanların insanca yaşayabileceği yasal hakları vermelidir" ifadelerini kullandı.
 
YENİ MERAM
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET