gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AÇIĞA ALINAN PERSONEL İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

15 Temmuzda gerçekleşen darbe teşebbüsü ve terörle mücadele kapsamında Devlet kurumlarında bazı personeller açığa alındı, açığa alınan bu personeller için süreç nasıl işleyecek.

25 Temmuz 2016 Pazartesi 11:57
AÇIĞA ALINAN PERSONEL İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

15 Temmuzda gerçekleşen darbe teşebbüsü ve terörle mücadele kapsamında açığa alınan Memur ve Öğretmenlerin bu süreçteki işlemleri şöyle gerçekleşecek.

Bilindiği üzere, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde alınması zaruri olan tedbirler ile bunlara ilişkin usul ve esaslar, 667 sayılı KHK'da belirlenmiştir.

 

Bu KHK'nın 4. maddesinde, açığa alınan kamu personeliyle ilgili sürecin nasıl yürütüleceği ele alınmıştır. KHK'deki özel düzenleme nedeniyle, 657 sayılı Kanununda yer alan disiplin soruşturmalarına dair hükümler uygulanmayacaktır. 657'nin uygulanmayacak hükümlerinden birisi de, açığa alınanlar hakkında 10 gün içinde soruşturma yapılacağına dair düzenlemedir.

 

KHK'nın 4. maddesine göre dört durumda, kamu personelinin görevine son verilecektir:

 

1- FETÖ'ye üyeliği,

2- FETÖ'ye mensubiyeti

3- FETÖ'ye iltisakı

4- FETÖ'yle irtibatı

 

657'e tabi kamu personeli için süreç şu şekilde işleyecektir:

 

Yukarıda gösterilen kapsama girenlerin durumları, çalıştıkları kurumun en üst yöneticisinin başkanlığında ve Bakanın uygun göreceği kişiler tarafından oluşturulan bir kurulda değerlendirilecek. Bu kurul teklifi ve ilgisine göre ilgili bakan onayıyla kamu görevinden çıkarılacaktır.

 

Açığa alınan herkesin görevine son verilecek mi?

 

Hayır, açığa alınan her memur veya öğretmenin görevine son verilmeyecek. Memur ve öğretmenlerin durumu, oluşturulacak kurulda değerlendirilecek, kurulun değerlendirmesi sonrasında kamu görevinden çıkarma tedbiri uygulanacak.

 

Açığa alınanların savunması alınacak mı?

 

667 sayılı KHK'da, açığa alınanların savunmasının alınacağına dair bir hüküm yer almamaktadır. Değerlendirmeyi yapacak kurul; FETÖ'ye üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı tespit ettiğinde, kamu görevinden çıkarmayı teklif edecektir. Ancak değerlendirmenin yapılabilmesi için en temel insan hakkı olan savunmaya başvurulmasında büyük bir ehemmiyet bulunmaktadır.


K: memurlar net

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET