gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BAŞARILI MEMURLARA ÖDÜL VERİLECEK!

Torba tasarının, başarılı memurlara verilen ödül miktarını artıran maddesi komisyondan geçti. Memur ve sözleşmeli personelle ilgili kabul edilen diğer önemli düzenlemeler şöyle

18 Ocak 2011 Salı 11:41
Başarılı memurlara ödül verilecek!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, "Torba Tasarı" olarak adlandırılan, bazı kanunlarda değişiklik öngören tasarının 20 maddesi daha kabul edildi. Buna göre, ''Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde www.memurlar7.com Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı''yla, kurumlarında atama imkanı olmayan memurlar , Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen başka bir
kurumdaki boş kadroya atanabilecek.

BAŞARILI MEMURA ÖDÜL

Tasarıda, başarılı olan memurlara verilen ödül miktarı da günün şartlarına göre yeniden düzenlenerek teşvik edici hale getiriliyor. Buna göre üstün başarı belgesi alan memura, en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 200'üne kadar ödül verilebilecek. Disiplin cezası vermeye yetkili disiplin amirleri; yürütülen hizmetin özellikleri ve çalışma şartları dikkate alınarak genel yönetmelikte belirtilen esas ve usuller çerçevesinde, kurumlarınca tayin ve tespit edilen amirler olacak. Valiler illerde, kaymakamlar ilçe sınırları dahilindeki kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatında görev yapan her düzey personelin üst disiplin amiri olacak
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET