gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÇALIŞMA BAKANLIĞINDA YER DEĞİŞTİRME AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personelinin Yer Değişikliği Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik”e Göre Çalışma Sürelerinin Doldurulmasına Dair Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Açıklaması

02 Temmuz 2011 Cumartesi 23:18
Çalışma Bakanlığında Yer Değiştirme Açıklaması

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik” uyarınca, Bakanlığımız taşra teşkilatında görev yapan “Bölge Müdürü” ve “Bölge Müdür Yardımcısı” unvanlı personel, zorunlu yer değiştirmeye tabidir.
 
Madde 6- (1) Zorunlu çalışma süreleri hizmet bölgeleri itibariyle aşağıda gösterilmiştir.
                         Hizmet Bölgesi             Zorunlu Çalışma Süresi (Yıl)
                                   4. Bölge                                           3 yıl
                                   3. Bölge                                           4 yıl
                                   2. Bölge                                           5 yıl
                                   1. Bölge                                           6 yıl
 
 
Madde 10- “(1) Zorunlu yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personel için her hizmet bölgesinde bu sürelerin doldurulması esastır. Ancak, bir üst hizmet bölgesinde kadro bulunmaması veya hizmet bölgelerine personel temininde güçlük çekilmesi hallerinde, Bakanlık onayı ile bu süreler uzatılabilir.
             (2) Hizmet bölgelerinde belirlenen sürelerde fiilen çalışma yapılmadan, doğrudan bir üst hizmet bölgesine atama yapılmaması esastır. Bölgeler arasında belirli bir sıra takip etme zorunluluğu yoktur. Memurun bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini doldurmasına rağmen, atanacağı bölgede boş kadro bulunmaması nedeniyle atamanın yapılamaması hallerinde, bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresinden fazla geçen süreler I. Bölge hariç bir üst bölgedeki zorunlu çalışma süresinden indirilir.
             (3) Hizmet süresi dolan zorunlu yer değiştirmeye tabi personel, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2’de Atanma İstek Formunu doldurmak suretiyle yer değiştirme isteğinde bulunur. Ancak; fiili hizmet süresi dolup, yer değiştirme isteğinde bulunmayan personelin görev yapmakta olduğu birimde çalışmaya devam edip etmeyeceği, aynı veya bir başka hizmet bölgesine atanıp atanmayacağı hususları, hizmetin gereği ve bölgeler arasındaki personel dağılımının adil bir şekilde sağlanması hususları gözetilerek Yer Değiştirme Kurulunca değerlendirilerek Bakan onayına sunulur.
             (4) Aynı hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresi dolan zorunlu yer değiştirmeye tabi personel, bulunduğu hizmet bölgesindeki diğer hizmet alanına veya zorunlu hizmet süresini doldurmadığı bir alt hizmet bölgesine, istekleri halinde ise alt hizmet bölgelerine atanabilir.
             (5) Zorunlu çalışma süreleri, aynı hizmet bölgesinde yer alan çeşitli hizmet alanları arasında bölünebilir.
             (6) Üçüncü ve dördüncü hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamladıkları halde başka hizmet bölgesinden bu bölgelere atanmak veya bu bölgelerde kalmak için talepte bulunanların talepleri değerlendirmeye alınabilir.
             (7) Aynı bölgede zorunlu çalışma süresini doldurmaları nedeni ile yer değiştirmesi gerekli bulunanlardan, emekli aylığı bağlanma şartlarını bir sonraki yıl kazanacak olanlar, emekli olacaklarına dair en geç Nisan ayı içinde talepte bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar.
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET