gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EN BASİT YÖNTEMLE BİR MİLYONUN ÜZERİNDEKİ BİR MEMUR KESİMİ NASIL MUTLU EDİLİR?

Bu konuyu daha önce gündeme getirmiştik ancak sonuç alınamadığı için tekrar gündeme getirmeyi uygun gördük.

08 Ocak 2011 Cumartesi 12:10
En basit yöntemle bir milyonun üzerindeki bir memur kesimi nasıl mutlu edilir?

Umarım bu dönem dikkate alınır. 2011 yılı için kadro değişiklikleri kısa bir süre sonra yine gündeme gelecek. Yani 190 sayılı HKK gereğince her yıl 5 inci ayın sonuna kadar kadro değişikliği teklifleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığına gönderilmektedir. Bu nedenle memurların sorunlarını giderecek bazı hatırlatmalar yapmak zarureti hasıl olmuştur. 

Bu çerçevede, bir milyonun üzerinde bir memur kitlesinin ortak bir sorununu gündeme taşıyarak bu sorunu çözmeye çalışacağız. Bu sorun ise bir çok memurun bize sürekli sorduğu ve bizim de klasik olarak mümkün değil diye cevapladığımız 5. dereceden yukarı çıkamayan memurların kadro sorunudur. Evet mevcut uygulamada 4. dereceli memur kadrosuna rastlayamazsınız.

Memurların 4. dereceye yükselmesine engel bir kanun, kanun hükmünde kararname veya yönetmelik mi vardır ? Mevcut mevzuatta memurların 4. ve daha yukarı dereceye yükselmesine engel bir durum yoktur. O zaman sorun nedir? Sorunun kaynağı Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı bürokrasisidir. Yani, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı bürokrasisi tamam dediği zaman sorun ortadan kalkacaktır. Daha basit bir anlatımla her yıl hazırlanan kadro kararnamesinin hazırlık toplantısında memurların 4 ve daha yukarı derecelere çıkması uygundur diye bir karar alınsa bir milyonun üzerindeki bir memur kitlesinin kangren olmuş sorunu ortadan kalkmış olacak.

1. Soru: Bu sorundan Başbakan'ın haberi var mıdır?

Sayın Başbakan'ın bu sorundan haberinin olduğunu düşünmüyoruz. Eğer haberi olmuş olsaydı bu kadar büyük bir memur kitlesini basit bir yöntemle memnun etmenin yolunu tıkayanlara herhalde bazı sorular sorardı. Ayrıca, personel konularında çözüm üreten bir danışmanının da olmadığını çok rahat söyleyebiliriz.

2. Soru: Maliye Bakanı'nın bu sorundan haberi var mıdır?

Maliye Bakanı'nın bu kadar basit bir sorunu çözmemesini düşünemiyoruz. Çünkü, bu sorun özünde çok büyük bir adaletsizliği barındırmaktadır. Birinci adaletsizlik orta okul mezunu bir memurla üniversite mezunu bir memuru aynı kefeye koyarak her ikisi de 5. dereceye kadar yükselebilmektedir. İkinci adaletsizlik lise mezunu bir şefle üniversite mezunu bir şefi aynı kefeye koyarak her ikisi de 3. dereceye kadar yükselebilmektedir. Üçüncü adaletsizlik Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile Şef'i kadro olarak aynı kefeye koymaktadır. Dördüncü adaletsizlik ise kamu kurumlarını hiç de gerek olmadığı halde sadece bu sorunu çözebilmek için VHKİ kadrosu ihdasına gitmeye zorlamaktadır. Başka adaletsizlikleri daha da sıralayabiliriz ama bu kadarının yeterli olduğunu düşünüyoruz.

3. Soru : Bu sorundan Devlet Personel Başkanlığı'ndan sorumlu Bakan'ın haberi varmıdır?

Bu sorundan Devlet Personel Başkanlığı'ndan sorumlu Bakan'ın haberinin olduğunu zannetmiyoruz. Kaldı ki bu sorun sendika toplantılarında da gündeme gelmedi. Dolayısıyla nereden haberi olacak. Demek ki Sendikalar açısından ortada bir sorun yok.

3 soruya bir cevap ve bu sorunun çözümünün memurlara getirisi ne olacak?

Bu sorun nedeniyle memur unvanlı personel ve bunlarla aynı durumda olup da değişik kadroları işgal eden personel yeşil pasaport hakkından faydalanamıyor. Pasaport Kanunu'na göre üçüncü dereceli kadroya atanamayan personel yeşil pasaport (hususi damgalı pasaport) hakkından faydalanamamaktadır.

Yine 5 inci derece kadrolu bir memurun özel hizmet tazminatı % 49 iken 4'üncü ve daha yukarı derecelere atanma imkanı getirilmesi halinde % 55 olacaktır. Bunun mali getirisi ise 9500 x 0,061954 x % 6 = 35,31 TL olacaktır.

Yan ödeme kararnamesine konulacak küçük bir ibare ise mali yükü biraz daha aşağı çekecektir. Bu ibare ise üniversite mezunu olanlardan 1, 2, 3 ve 4'üncü dereceli kadrolara atananlar için % 55 oranından faydalanma imkanı sağlanabilir. Bu ibare ise üniversite mezunu ile lise mezunu arasında bir ayrıma yer verdiği için daha adil olacaktır.

Daha önceki yıllarda memurların kazanılmış hak aylık derecesi olarak da 4'üncü ve daha yukarı derecelere yükselmesi mümkün değildi. Bu surunu AK Parti Hükümeti'nden önceki koalisyon hükümetleri çözmüş ve büyük bir adaletsizlik ortadan kalkmıştı.

Sonuç olarak, Memurların 4. ve daha yukarı derecelere yükselmesine hiçbir kanuni engel bulunmamaktadır. Engel, sadece Maliye ve Devlet Personel Başkanlığı bürokrasisidir. Bu kadar basit bir yöntemle( sadece bir talimat) çözülecek bir sorun sayesinde bir milyonun üzerindeki bir memur kitlesinin memnuniyeti sağlanacaktır. Sizce buna değer mi? Bence değer. Basit bir anlatımla her yıl hazırlanan kadro kararnamesinin hazırlık toplantısında memurların 4 ve daha yukarı derecelere çıkması uygundur diye bir karar alınırsa bir milyonun üzerindeki bir memur kitlesinin kangren olmuş sorunu ortadan kalkacaktır. Ümidimiz odur ki bu sorun toplu görüşme masasına gelir de memurlar müjdeli haberleri alırlar. Sendikaları da hayretle ve ibretle izleyeceğiz. Bakalım bu sorunu gündemlerine alabilecekler mi?


YENİ ŞAFAK - AHMET ÜNLÜ

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET