gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN MEMURLARIN MAAŞLARI

15 Temmuz Darbe girişiminden sonra görevden alınan memurların maaşları hakkında Maliye Bakanlığı tüm mutemetlere bilgi yazısı gönderdi.

09 Ağustos 2016 Salı 20:42
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN MEMURLARIN MAAŞLARI

Maliye Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında görevden uzaklaştırılan yaklaşık 70 bin devlet memurunun maaşlarının ne şekilde ödeneceğine açıklık getiren resmi yazıyı yurt genelindeki tüm mutemetlere gönderdi. 

Görevden uzaklaştırılan personelin hak ve yükümlülüklerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 141'inci maddesinde düzenlendiğine dikkat çekilen yazıda, “Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu memurlar sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler” denildi.

Yurt genelindeki mutemetlere gönderilen yazıda, memur maaşlarının peşin ödendiği, dolayısıyla 15 Temmuz darbe girişiminden sonra görevden uzaklaştırılmalarına rağmen maaşları peşin olarak tam ödenmiş olan memurlardan ise bu paranın geri alınması istendi.
Yazıda, 15 Temmuz'dan sonra görevden uzaklaştırılan personelin o aya ait peşin ödenmiş aylıklarının, görevden uzaklaştırma tedbirinin tebliğ edildiği tarihten sonrasına ilişkin kısmının üçte birinin ilgili memur adına borç çıkarılmasının gerektiği belirtildi.

Buna göre,  maaşı 3 bin lira olup bir ay süreyle görevden uzaklaştırılmış bir memura 3 bin lira yerine 2 bin lira maaş ödenecek. 15 Temmuz'da 3 bin liralık maaşını peşin alan bir memur, örneğin 25 Temmuz'da görevden uzaklaştırılmışsa, 10 günlük sürenin maaşına dokunulmayacak, ancak 14 Ağustos'a kadar olan 20 günlük peşin ödeme için memura 666 lira borç çıkarılacak.

Yazıya göre, açığa alınan memurlardan beraat edenler, haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler, hükümden önce haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar ile memurluğa engel olmayacak bir ceza alıp cezası ertelenenlerin maaşlarından kesilen üçte birlik tutar kendilerine iade edilecek. Ayrıca, görevden uzakta geçirdikleri süre içerisindeki derece yükselme kayıpları telafi edilecek.

Maliye Bakanlığı'nın yanı sıra SGK da görevden uzaklaştırılan memurların emekli keseneklerine açıklık getirdi. SGK'nın gönderdiği yazıda, görevden uzaklaştırılan memurların aybaşından görevden uzaklaştırma tedbirinin alındığı tarihe kadarki günler için sigorta primine esas kazançlarının tamamı, görevden uzaklaştırma tarihinden ay sonuna kadarki günler için ise prime esas kazançlarının yarısı üzerinden prim ödenmesi gerektiği bildirildi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET