gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HİÇBİR MEMUR İSTEĞİ DIŞINDA ROTASYONA TÂBİ TUTULMAYACAK

Bakanı Hayati Yazıcı, eski yönetmeliğe göre haziran ayında yapılması gereken rotasyon uygulamasının yeni yönetmelik qeregi 15 Ağustos 2012 tarihi itibariyle elektronik ortamda gerçekleştirilmeye başlandığını belirterek, süresi dalmayan hiçbir memurun isteği dışında atanmayacağını' açıkladı.

02 Eylül 2012 Pazar 06:22

 
 
  Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, bakanlığına İlişkin rotasyon uygulamasında, süresi dolmayan hiçbir memurun isteği dışında rotasyona tabi tutulmayacağını bildirdi. Yazıcı, rotasyona tabi olan, Gümrüğün Taşra teşkilaflannda çalışan memurların a&malanna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 2008 yılında yürürlüğe konulan yer değiştirme yönelmelisine göre; bakanlığın taşra teşkilatında gümrük kısmında çalışan memurlara rotasyon uygulaması yapıldığını hatırlattı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nm yapılandırılmasından sonra sözü peçen yönetmelikte yapılan değişikliklerin yayınlanmasının gecikmesi dolayısıyla eski yönetmeliğe göre haziran ayında yapılması gereken rotasyon uygulamasının yeni yönetmelik gereği 15 Ağustos 2012 tarım itibariyle elektronik ortamda gerçekleştirilmeye başlandığını belirten Bakan Yazıcı, şunları kaydetti: "Ancak alama istemleri ile görevli bakanlık birimince yapılan rotasyon uygulamasında Gümrük Bölge Müdüriüktertne bağlı müdürlüklerin yeniden yapılandınlan norm kadro uygulaması dikkate alınarak yığılmaJann giderilmesi ve daha kaliteli hizmet üretilmesinin sağlanması gibi nedenlerle bölgesinde süresi dolmayan 500'ü aşkın memurun yer değiştirmesi yönetmeliğin geçici; 6. maddesine qöne kapsama alınmıştır. Yaşanan sorunun bakan yardımcım ve müşavirlerimce tarafıma iletilmesi sonucu atama işlemlerini yapan görevliler uyarılmış, konuyla alakalı ilgili birimlere tarafımdan aşağıdaki talimatlar verilmiştir, 15 Ağustos 2012 tarihinde gerçekleştirilen rotasyon uygulamasının ruhuna aykın işlem, ilgililere tebliğ edilmeden sonlancfınlmıştır. 2012 atamasına esas tercihler geçerli olmak üzere internet üzerinden e-tercin ekranı sınırlı süreyle yeniden tercihlere açılacaktır, Süresi dolmayan hiçbir memur isteği dışında rotasyona tabi tutulmayacaktır. Atamalar, öğretmen atamaları ile bağlantılı eş durumu, aile bütünlüğü ve yönetmelikte belirtilen özür nedenleri dikkate alınarak yeniden yapılacaktır, Yaşanan bu durum dolayısıyla rahatsız olan, bu nedenle tepki ve isteklerini dile getiren lüm çalışma arkadaşlarımı anlayışla karşılıyor, müsterih olmafannı istiyorum, Ancak bazı kişi ve çalışanlanmızın elektronik posta ve sosyal medyada kendilerine ve kuruma yakışmayacak sözler sarf etmiş olmalarını tehevvürle (hiddetfe-öfkeyle) yaptıklarını düşünüyor, bu tür ifadelerden özenle kaçınmalannı bekliyorum."
YENİ AKİT

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET