gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞ MÜFETTİŞLERİ 75. YILINI KUTLUYOR

İş Müfettişleri 75. yılını kutluyor. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı son olarak Bakanlık İdari ile Türkiye İş Kurumu Teftiş Başkanlığı ile birleşmiştir. İş Teftiş Başkanlığını tanıyalım.

09 Aralık 2011 Cuma 05:57
İş Müfettişleri 75. Yılını Kutluyor


İş teftişinin temellerinin atılması 3008 sayılı Kanun’un 142. maddesinde, esas teşkilat kuruluncaya kadar bu işleri yürüteceklerin kimlerden teşkil edileceği ve kurumun yapısı ile ilgili olarak bir kararname çıkarılacağı belirtilmiştir. Söz konusu hüküm uyarınca 03.07.1937 tarihinde 7030 sayılı İcra Vekilleri Kararnamesi (RG:02.09.1937/3698)  çıkarılarak İş Dairesinin görevleri ve teşkilatlanması  düzenlenmiştir. 

 
28.08.1979 tarih ve 16738 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan  “İş Teftişi Tüzüğü” ile Çalışma Bakanlığı “İş Teftiş Kurulu Başkanlığı” fiilen kurulmuştur. Böylece daha önce de merkezi bir görev olarak yürütülen is teftişi görevi için müstakil bir birim kurulmuştur. Her iki müfettişlik,  İş Teftişi Tüzüğü’nde “İş Müfettişi” unvanı ile yer almış ve Çalışma Bakanlığına bağlı merkez birimi olarak kurulan İş Teftiş Kurulu bünyesinde birleştirilmiştir. 

Nihayet, İş Teftişi Kurulu Başkanlığı, ilk kez 13.12.1983 tarih ve 184 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK, daha sonra 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’la (RG:18.01.1985/18638), kanuni anlamda denetim birimleri arasında yerini almış,  4947 sayılı Kanunla (RG:24.07.2003/25178) da önemli değişiklikler yapılmıştır. 

İş Müfettişlerinin görev ve yetkileri, temel olarak 28.08.1979 tarihli İş Teftiş Kurulu Tüzüğü’nün 13. maddesi ile 16.11.1991 tarihli İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nin 12. maddesinde ayrıntılı olarak sayılmıştır.
İş Müfettişleri üçlü kararname ile (Cumhurbaşkanı-Başbakan-Bakan) atanmakta ve İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teşkilatında doğrudan Bakana bağlı olarak görev yapmaktadırlar.

İş müfettişleri sosyal ve mühendislik tıp olarak ikiye ayrılmaktadır.

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın merkezi Ankara’dır. Merkezde Kurul Başkanı ve  idari üç Kurul Başkan Yardımcısı bulunmaktadır. Ayrıca denetim faaliyetlerinin koordinasyonu, denetim dışı faaliyetlerinin yürütülmesi, idari ve mali işler gibi konularda çalışmak üzere yeter sayıda iş müfettişi kurul başkanlığında görevlendirilebilmektedir.

İş teftiş hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülebilmesi için 10 ayrı ilde (Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Erzurum, Malatya ve Zonguldak) Grup Başkanlıkları kurulmuştur. 

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı son olarak Bakanlık İdari ile Türkiye İş Kurumu Teftiş Başkanlığı ile birleşmiştir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET