gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU GÖREVLİLERİNİN VERDİĞİ ZARAR

Kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kasıt ve kusurlarından doğan tazminat davaları ancak idare aleyhine açılabilir. Davanın idare aleyhine sonuçlanması halinde, idare ilgili görevliye rücu edebilir.

21 Şubat 2012 Salı 22:54

 AKLINIZDA BULUNSUN

Kamu görevlilerinin verdiği zarar

Kamu görevlilerinin veya bunların kullandığı araç ve gereçlerin, kamu hizmetinin yerine getirilmesi sırasında kusur, ihmal ve hatalarından dolayı kişilerin zarar görmesi halinde ilgili kamu kurumunun hizmet kusuru oluşur.

Kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kasıt ve kusurlarından doğan tazminat davaları ancak idare aleyhine açılabilir. Davanın idare aleyhine sonuçlanması halinde, idare ilgili görevliye rücu edebilir.
Metin Taş, Sezgin Özcan Akşam

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET