gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU PERSONEL PARMAK İZLİ MESAİ TAKİBİNE MAHKEME İPTALİ

Kamuda bazı işyerlerinde uygulanan ancak insan hak ve hürriyetlerine aykırı olan parmak iziyle mesai takibi yöntemine mahkemeler geçit vermiyor.

05 Ocak 2012 Perşembe 07:39
Kamu Personel Parmak İzli Mesai Takibine Mahkeme İptali

 Kamuda bazı işyerlerinde uygulanan ancak insan hak ve hürriyetlerine aykırı  olanparmak iziyle mesai takibi yöntemine mahkemeler geçit vermiyor.

 

Bem-Bir-Sen’in  Osmaniye İl Özel İdaresi’nden sonra  Isparta Yalvaç Belediyesi’nin antidemokratik parmak izi ile mesai takibi  uygulamasına karşı açtığı dava da çalışanların lehine sonuçlandı.

 

Adana 1. İdare Mahkemesi’nin ardından Isparta İdare Mahkemesi de, parmak iziyle mesai takibi uygulamasını “İnsan haklarına ve kişinin özel hayatının gizliliğine aykırı” olduğu gerekçesiyle iptal etti.

 

Bem-Bir-Sen tarafından Isparta Yalvaç Belediyesi’nde uygulanan işe giriş çıkış saatlerinin parmak iziyle takip edilmesi uygulamasının “kamu yararına dayanmadığı, insan hakları ile Anayasa’ya aykırı” olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi yönündeki davayı karara bağlayan mahkeme, “parmak izini” bireyin  fiziksel olarak belirlenmesini sağlayan bir bilgi olarak kabul etti ve kişisel bilgiler kapsamında görerek, “Özel yaşamın gizliliğinin korunması, bireyin temel haklarından olması nedeniyle anayasa ve uluslararası sözleşmelerle  güvence altına alınmıştır” dedi. Bem-Bir-Sen’in Yalvaç Belediyesi’nde parmak iziyle mesai takibi işleminin kaldırılması için açtığı davanın kararında şöyle dedi:

 

“ Olayda, personelden kişisel veri alınması olan parmak izinden tanıma uygulamasının kamusal alanda da olsa “özel hayatın gizliliği” ilkesi kapsamında bulunduğunun anlaşılması karşısında, mesai takibinin parmak izi yöntemiyle yapılmasında, uygulamanın sınırlarını, usul ve esaslarını gösteren bir yasal dayanağının bulunmaması, toplanan verilerin ileride başka bir şekilde uklanılamayacağına dair bir güvencenin mevcut olmaması gözönüne alındığında, temel haklar ve Anayasal ilkelerle bağdaşmayan dava konusu  işlemde, hukuka uyarlık bulunmadığı  anlaşılmıştır”

Bem Bir sen

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET