gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KPSS YERLEŞTİRMELERİ ERTELENMEMELİ MİLLETVEKİLLİĞİNE ADAY GÖSTERİLMEYENLERİN DURUMU

Adayların psikolojisi dikkate alınarak memur yerleştirmesi ertelenmemelidir. Binlerce işsiz memur adayı Devlet ciddiyetine güvenerek 30 Mayıs-8 Haziran 2011 'de yapılacak KPSS yerleştirmesini beklemektedir.

17 Nisan 2011 Pazar 09:22
KPSS Yerleştirmeleri Ertelenmemeli Milletvekilliğine Aday Gösterilmeyenlerin Durumu

Adayların psikolojisi dikkate alınarak memur yerleştirmesi ertelenmemelidir. Binlerce işsiz memur adayı Devlet ciddiyetine güvenerek 30 Mayıs-8 Haziran 2011 'de yapılacak KPSS yerleştirmesini beklemektedir.

Halen Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinde;"...kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları personele ilişkin taleplerinin 1 Mart- 8 Nisan 2011 tarihleri arasında Devlet Personel Başkanlığına gönderileceği, bu kadroların incelenmesini müteakip taleplerin Devlet Personel Başkanlığınca 9 Mayıs 2011 tarihine kadar ÖSYM Başkanlığına gönderileceği ve tercih işleminin ise 30 Mayıs-8 Haziran 2011 tarihinde yapılacağı hususu kamuoyuna ilan edilmiştir."ifadeleri yer almaktadır. Ümidimiz odur ki seçim öncesinde binlerce manur adayının ve ailelerinin tepkisini çekecek bir ertelemeye tevessül edilmez. Kadro azlığı vb. bahanelerle ertelemeyi ise kimseye izah etmek mümkün değildir. Çunku, birçok kamu kurumu personel yetersizliği nedeniyle bu yerleştirmeyi beklediğinden çok fazla personel yerleştirmesi talebinde bulunulduğu bize gelen bilgiler arasındadır Gerçi daha önce 2010 yılında yapılacak memur yerleştirmesi 2011 yılına ertelenmişti ve kimsede sesini çıkarmamıştı ama seçim arefea'nde yapılacak bir ertelemenin öncekilere benzemeyecegini lestirmek de zor olmasa gerek. Savın Başbakanın bovle bir durumda vereceği tepkivi hesap edebilecek bir Bakanın ertelemede bulunacağına ihtimal vermivoruz.

Seçjn nedeniyle istifa edenlenlerin tekrar dönüşü, süre ve süreç nasıl işler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet memuru olarak çalışmakta iken seçimler nedeniyle istila edenlerden aday ola mayan lan n tekrar eski görevlerine nasıl dönecekleri ile kurumların resmi belge olmadan personeli göreve başlatıp başlatamavacağı ile kararnameli görevlere dönüş prosedürünü açıklamava çalışacağız.

298 savılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Ek 7'nci maddesinde; Milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilecekleri ifade edilmiştir. Danıştay Başkanlığı tarafından, milletvekili genel veya erken seçimlerine katılmak üzere istifa eden, ancak, aday listelerinde yer almamaları sebebiyle aday olamayanların, başvuruda bulunması ve seçime katılmak için ayrıldığı kadronun boş olması halinde, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca kesin seçim sonuçlarının açıklanmasından önce eski görevlerine dondurulebilmelerinin mumkun olacağı yönünde verilmiş kararlar bulunmaktadır.

Danıştay'ın konuya ilişkin kararları karşısında, adaylığı ve seci mi kaybeden memurların göreve döndürülmesi konusunda Danıştay Kararları doğrultusunda işlem yapılması uygun olacaktır. DPB görüşleri de bu yöndedir. Bu nedenle seçimlere katılmak üzere istifa eden ancak aday olamayanların, seçimlerin sonuçlanmasından önce verdiği dilekçeye istinaden eski görevine veya kazanılmış hakaylıkderecesine uygun başka bir göreve yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde dönebileceği anlaşılmaktadır. Danıştay kararları gereğince aday adaylığını kaybedenlerin kurumlarına müracaat etmeleri halinde ne kadar süre sonra ilgililerin göreve başlatılacakları belirsiz olup, tamamen kurumların takdirindedir. Süreç 298 sayılı Kanunun ek 7'nci maddesinden zivade Danıştav kararlarına göre işletildiği için kurumların önemli bir takdir yetkisi bulunmaktadır. Resmi Belgeye Gerek Var mı? Diğer taraftan, mevcut mevzuatta seçimlere aday adayı olmak üzere görevlerinden istifa eden ve aday adayı veya aday olamayanlardan tekrar eski görevlerine atanmak için başvuranlardan resmi belge istenmesine ilişkin herhangi bir düzenleme de bulunmamaktadır.
 
İstifaların seçimlerde aday olmak için düzenlenmiş olduğu hususu göz önünde bulundurulmak sureliyle; seçim için istifa edenlerden aday adayı veya aday olamaması sebebiyle tekrar eski görevlerine atanmak için başvuranlardan aday adayı veya aday olamadıklarına dair resmi belgenin istenip istenmemesi ilgili personelin çalışmakta olduğu kamu kurum ve kuruluşlarının takdirindedir. Ancak, uygulamada istifa edenlerin aday olamadı İdama ilişkin aday adayı oldukları partilerden alacakları belgeler istenmektedir. Yani YSfJnın resmi gazetede kesin aday listelerini açıklaması beklenmemelidir. Kararnameli görevlere dönüş nasıl olacak? 07.05.1999 tarihli ve 05871 sayılı Başbakanlığın talimatı gereğince müşterek kararı gerektiren kadrolarda bulunanlardan seçim nedeniyle istifa edenlerin aday olamamaları veya seçilememeleri halinde boş bulunan eski kadrolarına ilgili Bakan onayı ile atanabileceklerdir. Yani kararnameye gerek yoktur.

Hazırlayan: Ahmet ÜNLÜ Yeni Şafak

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET