gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MAKAM, GÖREV VE TEMSİL TAZMİNATI EMEKLİLİK SORUNU

DENETTE, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.eski müfettişi olan ve halen Ziraat Bankası Ankara/Hoşdere Şube Müdürü olan Celal AY'ın, kendisiyle benzer durumda olan ve mağduriyet yaşayanların, emeklilikte yaşayacakları kayıpların ortadan kaldırılmasına yönelik önerisini sitesinde yayınladı.

07 Mart 2012 Çarşamba 11:54

 Site haberine göre;

57 Sayılı DMK’nun EK: 26. Maddesinde, makam, görev ve temsil masraflarının kimlere ne kadar verileceği düzenlenmiş ve bu husus maddeye eklenen IV sayılı cetvelde açıklanmıştır.

Cetvelin tetkikinden de görüleceği üzere, bu tazminatları alabilmek için asıl olan; ‘‘en az 4 yıllık yüksek öğrenim veren fakülte veya yüksek okul mezunu olmak, Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yapmak yetkisine sahip merkezi denetim elemanı olmak, mesleğe özel yarışma sınavı ile girerek belirli bir süreli meslek içi eğitim ve sonrasında özel bir yetenek sınavında başarılı olmuş olmak şartlarının yanında  birinci derceli kadroya atanmış olmak ’’ şartlarını taşımak gerektiği kanunda belirtilmişir.

7/a ve 8/b maddelerinde, müfettişlik görevinde bulunanların bu tazminatlardan yararlanabilmesi için, 1. Derecede 2 yıl görev yapma şartı getirilmiştir. Halbuki bir müfettişin, 1. Dereceye gelebilmesi için yaklaşık 15 yıl gereklidir. 1. Dereceye gelebilmek için herhangi bir sınav veya özellik gerekmemektedir. Müfettişlik ünvanını alabilmek için, ortalama olarak, 4 sınavdan geçilmekte, bu sınavları veren ve müfettişlik ünvanını alan kişiler arasında  sırf 1. Dereceye gelenler ile gelmeyenler arasında haksız rekabet oluşmaktadır. Müfettişlik yapmış kişiler daha sonra çeşitli görevlerde bulunurlarken zaten 1. Dereceye gelmektedirler.

Emekli olduklarında her müfettiş, 1. Dereceye gelmektedir. Asıl olan birinci dereceye gelmekten ziyade müfettişlik kariyeri, liyakatinin, dikkate alınması gerekmektedir. Birinci dereceye gelebilmek için artı bir özellik taşınması gerekmemekte, asli unsurları taşıyan ancak 1. Dereceye sonradan intibakı yapılmış merkezi denetim elemanları bu haklardan yararlanamamakta, dolayısı ile sırf 1. Dereceye gelmeden başka görevlere atanan müfettişler emekli olduklarında, 1. Dereceye gelmiş olmalarına rağmen aylıkları emsallerine göre diğer bir deyiş ile müfettişlik görevi yapan diğer denetim elemanlarına göre ayda şuanda ortalama 750.-lira az emekli maaşı almaktadırlar.

Halbuki bahse konu kişilerin tamamı, bu mesleğin diğer şartlarını aynen taşımaktadırlar. Meslektaşlarımızın bir kısmı,1. Dereceye gelmeden genelde 2. Derecede iken şartların gereği sabit göreve atanabilmekte ve uzun yıllar müfettişlik yaptıktan sonra Müdürlük görevinde de bulunmalarına rağmen bu tazminatlardan faydalanamamaktadırlar.

Mesleğin asli unsurlarını taşıyan bu insanlarımızın Anayasanın eşitlik ilkesine binaen aynı haklardan yararlandırılması için,, anılan cetvelin  7/a veya 8/b maddelerinin  şu şekilde tadil edilmesini talep ediyorum:

                1-‘‘IV Sayılı Cetvelin  7/a maddesindeki..” ....... 1.dereceli kadroya atanmış..”. cümlesi  çıkarılarak, maddenin sonuna ilave edilmek üzere   “ yukarıdaki görevi ifa edenlerden emeklilik,tarihinde,1.Dereceye,gelmiş olanlar...”

Veya;

2-Aynı maddenin sonuna ilave olarak  “  …sayılan görevlerde bulunup daha sonra herhangi bir Bakanlık veya müstakil Genel Müdürlüğe bağlı şubelirin birinde en az 5 yıl Şube Müdürlüğü yapmış  olanlar ’’

Veya;

 3- Cümlenin sonuna ilave olarak, “ en az 10  yıl müfettişlik görevinde bulunanlardan emeklilik tarihinde 1. Dereceye gelmiş olanlar ’’ ,

Maddelerinden birisinin ilave edildiği takdirde, müfettişlik görevi yapanlar arasındaki adaletsizlik giderilmiş olacağı düşüncesindeyim.
Kaynak:DENETTE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET