gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMUR MAAŞLARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Memur maaşları ve kamuda sözleşmeli personel statüsünde bulunan çalışanların tavan ücretlerine 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 4.22 oranında zam yapıldı. Kapsama dahil tüm personel için 2011 yılının birinci altı aylık dönem

05 Ocak 2011 Çarşamba 14:24
Memur Maaşları Resmi Gazetede Yayınlandı

 Memur maaşları ve kamuda sözleşmeli personel statüsünde bulunan çalışanların tavan ücretlerine 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 4.22 oranında zam yapıldı. Kapsama dahil tüm personel için 2011 yılının birinci altı aylık dönemindeki `ortalama ücret toplamı üst sınırı` ise 6 bin 73 TL olarak tespit edildi.


 - Memur maaşları ve kamuda sözleşmeli personel statüsünde bulunan çalışanların tavan ücretlerine 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 4.22 oranında zam yapıldı. Kapsama dahil tüm personel için 2011 yılının birinci altı aylık dönemindeki `ortalama ücret toplamı üst sınırı` ise 6 bin 73 TL olarak tespit edildi.
 
Bakanlar Kurulu`nun Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti Ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlar İle Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararı Resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere memur maaşlarının aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0.061954) memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0.82656) işgüçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulancak yan ödeme katsayısı ise (0.019638) olarak yeniden belirlendi.
 
-ZAM ORANI 4.22`YE YÜKSELDİ-
 
2011 yılı Ocak ayı için memur maaşlarına yapılan yüzde 4`lük maaş artışına, enflasyon farkından doğan yüzde 0.22`lik oranda eklendiği için memur maaşları 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 4.22 oranında zamlı alınacak.Buna göre, sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı, 3 bin 252 TL`ye yükseltilirken, `Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar`ın 3`üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ücret tavanı, 2 bin 884 TL`ye yükseltildi. `Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları`nın 8`inci maddesinde yer alan unvanlardan en yüksek Devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı ise 3 bin 355 TL`ye yükseltildi..
 
Çeşitli statülerde 2010 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2011 yılında da görevlerine devam etmeleri ilgili kamu idarelerince uygun görülenlerin, 2010/654 sayılı Kararname uyarınca belirlenmiş mevcut brüt sözleşme ücretleri de yüzde 4.22 oranında artırıldı..

-DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLAR-
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun 202`nci maddesinde yer alan ve eş için ödenmekte olan aile yardımı ödeneğine esas bin 500 gösterge rakamı bin 823 olarak uygulanacak. Ayrıca, Ek Ödemeye İlişkin Karar`ın geçici 1`inci maddesi ve bu Karara ekli `Ek Ödeme Cetveli`nde yer alan ek ödeme oranları 14 puan oranında artırıldı.
 
Kapsama dahil tüm personel için 2011 yılının birinci altı aylık dönemindeki `ortalama ücret toplamı üst sınırı` 6 bin 73 TL olarak tespit edildi

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET