gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMUR MAHKEME KAPISINDA

Sağlık Sen tarafından Danıştay'a açılan davada, kamuda sayıları 250 bini aşan sözleşmeli personelin çalışma esaslarını belirleyen Bakanlar Kurulu kararının bazı hükümlerinin iptali istendi.

17 Ocak 2011 Pazartesi 10:56
Memur Mahkeme Kapısında

Sağlık-Sen'in açtığı davada, sözleşmeli personelin işe alınmada aranan niteliklerden birisini kaybetmesi veya hizmetinin gerektiği pozisyona ihtiyaç kalmaması gibi durumlarda idareye sözleşmeyi feshetme yetkisi tanınması, iptali istenen düzenlemelerin başında geliyor. Sendikadan yapılan açıklamaya göre hükümet, yılbaşında uygulamaya koyduğu sözleşmeli personel çalıştırma esaslarında daha önce yargı tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararlarını dikkate almadı.

Memur mahkeme kapısında

Açıklamada, sözleşmeli personelin la) inlerde kadrolu memurlara ödenen sürekli gorev yolluğunu alması gerekliği Danıştay kararı ile sabitken, mevzuatlaşmanın devam etmesi nedeniyle idarenin, sözleşmeli personele görev yolluğu eklemediği kaydedildi. Dava kapsamında a) rica gl) im yardımlarına sınırlama getiren, yöneticilerin raporuyla sözleşmenin feshedilmesine imkan tanıyan hükümlerin de iptali istendi Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar, sözleşmeli personel mevzuatının idarenin ciddiyetine ve güvenilirliğine yakışmadığını belirterek, "Hükümet, kamuda aynı ışı yapan aynı statüdeki çalışanını farklı adlara ve haklara mahkum olmaktan kurtarmalıdır." dedi. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET