gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMURLAR, 4/C'YE Mİ GEÇİRİLİYOR?

orba yasanın memurlara ilişkin bölümlerini başından bu yana yorumlamakta ve ne tür bir sistem değişikliği getirildiğini açıklamaya çalışmaktayız. Ancak birisi işçi diğeri memurlar arasında örgütlü iki büyük emek örgütü, hem kendi üyelerini hem de kamuoyunu yanlış yönlendirmeye devam etmektedir. KESK konfederasyonu tarafından dile getirilen iddialar arasında, memurların 4/C'ye geçirileceği belirtilmektedirki, bu iddia KESK'e yakışmamaktadır. Zira tasarıda bu yönde bir madde bulunmamaktadır.

09 Şubat 2011 Çarşamba 11:22
Memurlar, 4/C'ye mi geçiriliyor?

Geçen hafta içerisinde DİSK ve KESK'in öncülüğünde emekçi kitleler, torba yasa tasarısını protesto etmek amacıyla Ankara'da toplanmıştır. Ancak, grup içinde yer alan kimi illegal bazı grupların polise taşlı saldırısı sonrasında, çok sayıda kamu çalışanı hem Ankara soğuğunda ıslanmış hem de biber gazına maruz kalmıştır.

Torba yasa tasarısında yer alan kimi maddeleri protesto etmek amacıyla yapılan gösterilerde, iki temel idddia bulunmaktadır.

1- İl özel idareleri ve belediyelerdeki norm fazlası işçiler sürgün edilecek

Norm kadro uygulaması ile birlikte bir çok belediyenin, gereksiz yere personel alımıyla doldurulduğu görülmüştür. Hali hazırdaki uygulamada bir çok belediye işçi ve memuruna maaş dahi ödeyememektedir. Yapılan uygulama ile aslında kamuya yük getirilmekte, norm kadro fazlası 50 bin işçi Karayolları Genel Müdürlüğü ve MEB'e aktarılmaktadır.

Bu düzenlemenin protesto edilmesinin hiçbir doğru yanı bulunmamaktadır. Bir sendikanın veya konfederasyonun, bu kamu yararına uygun olmayan görüntüye rağmen, mevcut yapıyı korumakta ısrar eden bir görüntü çizmesi, ancak üye kaybı ile açıklanabilir. Üye kaybedecek sendikaların, kendi menfaatleri için kitleleri sokağa dökmesi ise asla kabul edilemez.

2- Memurlar, 4/C'li yapılacak

Bu iddia özellikle KESK ve KESK'e bağlı konfederasyonlar tarafından gündeme getirilmektedir. İlgili kurumların basın açıklamalarına rağmen, KESK tarafından bastırılan el broşürlerinde, hala memurların 4/C'ye geçirileceği belirtilmektedir. Oysaki torba tasarının hiç bir yerinde, memurların 4/C'li yapılacağına dair bir düzenleme yer almamaktadır. Torba tasarıda bu yönde bir düzenleme yer almamasına rağmen, memurların iş güvencesi kaldırılıyor şeklinde açıklamalar yapmak, ahlaken doğru değildir., uzun yıllardır hak mücadelesi içinde bulunan KESK gibi büyük bir örgüte de yakışmamaktadır.

3- Torba tasarıdaki diğer tartışmalı maddeler

Torba tasarıda yer alan kimi maddeler ise eğer bilgisizlikten dolayı değilse kasıtlı olarak yanlış anlaşılmaktadır. Örneğin,

a- Esnek istihdam: 657 sayılı Kanunun 100. maddesine "Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usûl ve esaslar, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.” şeklinde bir fıkra eklenmektedir. Gelişen teknolojik imkânlar ve çalışma hayatındaki yenilikler nedeniyle 'evden çalışma' ve 'uzaktan çalışma' olarak tabir edilen çalışma şekilleri ortaya çıkmıştır. Bu çalışma şekillerini görmemek veya varolan yapının aynen korunmasını istemek, muhafazakar bir yaklaşımdır. Hali hazırda, bilgi işlem dairelerindeki yazılımsal işler ile rapor yazımı gibi bir kısım kamu hizmetlerinin, 09:00-17:00 mesai ile yürütülmesi şart değildir. Yapılan yasal düzenleme ile bu hususlar kayıt altına alınmaktadır.

b- Kadrosu kaldırılan memurlar: 657 sayılı Kanunun 91. maddesi değiştirilmektedir. Yapılan düzenlemede, yasal düzenleme sonrasında, o kurumda çalışması öngörülmeyen kadro unvanlarının diğer kurumlara aktarılması öngörülmektedir. Bu düzenleme, bir kamu kurumunun teşkilat kanunu çıkarılırken o kanunun geçici maddesine yazılmakta idi. Yapılan düzenleme ile her kanuna yarı ayrı yazılması yerine, tek bir düzenleme ile sorun çözümlenmeye çalışılmaktadır.

c- Geçici görevlendirme maddesi: Bu madde iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde memurun muvafalatına bağlı olarak başka bir yerde 6 ay boyunca geçici görevlendirilmesi öngörülmektedir. Ancak 2. bölümde muvafakat şartı aranmaksızın diğer kurumlara görevlendirme düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye ilişkin eleştiriler yerindedir. Ancak, bu düzenleme olmasa dahi, hali hazırda görevlendirme zaten yapılabilmektedir. Bu nedenle, bu maddenin, son yılların en büyük sürgün maddesi şeklinde değerlendirilmesi de doğru değildir.

DİSK VE KESK NEDEN KARŞI ÇIKIYOR?

Gerek daha önceki dosyalarımızda gerekse de bu açıklamada yer alan bilgileri, iki büyük emek örgütünün bilmemesi mümkün değildir.

O halde şu soruyu sormak gerekmektedir?

Bunlar bilinmesine rağmen neden yalan söyleniyor, neden bile bile kamuoyu yanıltılıyor.

Bu konuda, iki büyük emek örgütünün de, bir açıklama yapması gerekmektedir. Aksi halde, DİSK'in üye kaybı; KESK'in ise toplu görüşmelerde varılan mutabakat maddelerini önemsiz kılma gibi gerekçelerle hareket ettiği algısı oluşacaktır.

Emek örgütlerinin yılların birikimi ile kazanılan değerleri, küçük insani zaaflara alet etme hakkı bulunmamaktadır

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET