gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMURLARA BİR DERECE VERİLECEK Mİ?

Devlet memuru olarak memura ek derece verilmesi hususunda yardım ve desteğinizi bekliyoruz

09 Şubat 2011 Çarşamba 13:56
Memurlara Bir Derece Verilecek Mi?

Malumunuz olduğu üzere,

   5289 sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun 08/02/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili kanunla 15/01/2005 tarihinde görevde bulunan ve daha önce kendilerine 2182, 2260 sayılı kanunlar ile 457, 458 sayılı kanun hükmünde kararnamelerle derece verilmeyen sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar da dahil olmak üzere devlet memurları ile diğer kamu görevlilerine bir derece verilmiştir. 

  5289 sayılı kanunla beraber, bugüne kadar 1979 ve 1991 yıllarında verilen bir derece imkanı, son olarak 2005 yılında verilmiş olmaktadır. Bu yeni derece sadece kanunun yürürlük tarihinde memurluk yapanları kapsadığından, yürürlük tarihinden sonra memur olan kişiler bu haktan faydalanamamaktadır. Örneğin 15.1.2005 tarihinde görevde bulunan bir memur ek dereceden faydalanabilirken 16.01.2005 tarihinde göreve başlayan yeni bir memur bu haktan faydalanamamıştır. Durum bu şekilde olunca 16.01.2005 tarihinde göreve başlayan bir memur yeni bir kanun çıkmasını 10-15 yıl beklemek zorunda kalmakta ve bu sürede devamlı olarak düşük maaş almakta, aynı zamanda kendisinden bir gün önce işe başlayan bir memur ile arasında kıdem bakımından bazı unvanlarda 2 yıl bazılarında ise 3 yıl haksız yere bir fark oluşmaktadır. Dolayısıyla bir derece artışı, yeni göreve başlayan kamu görevlileri için kamudaki ücret dengesizliğini gidermekten uzaktır.

  Yukarıdaki hükümler doğrultusunda Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun’un yürürlük tarihinden sonra işe başlayan memurlara da bir derece verilmesi, hukuk devletinin gereğidir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36'ncı maddesinde yer alan devlet memurlarının göreve başlangıç derece ve kademelerinin, buna bağlı diğer hükümler de göz önünde tutularak doğrudan birer derece artırılması sorunu temelden çözecek bir uygulama olacaktır. 

Yeni memur alımları ve seçim sathına girilen şu günlerde gündeme getirerek destek vereceğinizi umar şimdiden teşekkür ederim.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET