gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMURLARI İLGİLENDİREN ÇON ÖNEMLİ TASLAK

Konfederasyonumuz Memur-Sen, kamu çalışanlarına toplu sözleşme hakkının referan- dumda kabul edilmesiyle bir- likte uzun zamandır yürüttüğü toplu sözleşme yasası tas- lağını, Devlet Personel Baş- kanlığı’na sundu.

11 Aralık 2010 Cumartesi 15:39
Memurları İlgilendiren Çon Önemli Taslak

Eğitim-Bir-Sen’in ve Memur-Sen’e bağlı diğer sendikaların görüşleriyle olgunlaştırılan çalışmaların tamamlanmasından sonra, Devlet Personel Başkanlığı’nda teknik çalışmalar, heyetler bazında sürdürülüyor.

Taslakta, toplu sözleşme, Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi ve Hizmet Kolları Toplu Sözleşmesi başlığı altında ikiye ayrılıyor. Taslağa göre, kamu çalışanlarının mali ve sosyal hakları, kamu görevlileri toplu sözleşmesi başlığı altında konfederasyonlar tarafından hükümetle yürütülürken, hizmet kollarına ait sorunlar ise yetkili sendikalarla ilgili bakanlıklar arasında gerçekleştirilecek. 

Hazırlanan taslakta, Uzlaştırma Kurulu’nun yerini alacak olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun bağımsız bir yapıda olması isteniyor. Memur-Sen’in taslağında 11 kişilik Kamu Görevlileri Hakem Kurulu şu şekilde oluşuyor: 4 kişi memur sendikaları konfederasyonları tarafından belirlenecek, 4 kişi hükümet tarafından (Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı temsilcilerinden oluşacak) 2 akademisyen (Üniversitelerarası Kurul tarafından atanacak ve ilgili bölüm mensubu olacak), 1 yüksek yargıyı temsilcisi (Danıştay).

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nda değişiklik teklifi de hazırlayan Memur-Sen, mevcut yasada yer almayan bazı düzenlemelere de yer verdi. Bunlardan biri de, sendika üyesi olamayacaklarla ilgili düzenleme. 

Taslakta, sendika üyesi olamayacaklar bölümünde yapılması istenen değişiklikler şu şekilde: 

Mevcut yasada, 99 ve daha az kişinin çalıştığı birim yöneticileri sendika üyesi olabilirken, 101 çalışanı olan yöneticiler üye olamıyor. Bu engel kaldırılmalı ve yöneticiler sendika üyesi olabilmeli.

TSK ve Emniyet’te çalışan sivil memurlara sendika üyesi olma hakkı verilmeli. Polis ve askeri personel harici çalışan sivil memurların sendika üyesi olmaları, en temel haklarıdır.

Sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenler, bu süreçte sendika üyesi olabiliyorken, asaleten atanınca, stajyerlik dönemi bitene kadar sendika üyesi olamıyor. Bu engel kaldırılarak, atamanın yapıldığı gün, sendika üyesi olmaları sağlanmalı.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET