Öncekiler Sonrakiler

MEMURLARIN BEKLEDİĞİ KADRO DERECE DÖNÜŞÜMLERİ GERÇEKLEŞTİ

Ekonomi, Kalkınma, Ulaştırma Bakanlıkları ile Basın Kurumuna Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

05 Ekim 2011 Çarşamba 05:39
Memurların Beklediği Kadro Derece Dönüşümleri Gerçekleşti

22/7/2015 TARİHLİ VE 2015/7934 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

MADDE 1 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET