gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMURLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar”da değişiklik yapılmasına dair ekli Karar’ın yürürlüğe konulması;

02 Aralık 2012 Pazar 16:44

  Bazı bakanlıkların merkez teşkilatında görev yapan Devlet memurlarının mesai saatlerinde Bakanlar Kurulu Kararı ile değişiklik yapılmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 100 üncü maddesinde, “Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur.” hükmü yer almaktadır.


Mezkur hükme istinaden Milli Eğitim Bakanlığında günlük çalışmanın başlama ve bitme saatlerinin yeniden belirlenmesi ile 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile ismi değişen bakanlıkların da Cetvelde yeni isimleriyle yer almasının sağlanması amacıyla 6 Ekim 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3693 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 6/12/1982 tarihli ve 8/5752 sayılı Kararnamenin eki “Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar” eki Cetvel yeniden düzenlenmişti.

Bu defa, Başkanlığımızca hazırlanan ve 24 Kasım 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3943 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının talebine paralel olarak bu Bakanlıkların merkez teşkilatında uygulanan mesai saatleri 09.00-12.30/13.30-18.00 olarak yeniden belirlenmiştir.

Ayrıca; bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kuruluşlarının merkez teşkilatındaki mesai saatlerinin ilgili oldukları bakanlıkların mesai saatleriyle aynı olma zorunluluğuna istisna getirilerek, bu kuruluşlarda ilgili bakan onayı ile farklı mesai saatleri uygulanabilmesine imkan sağlanmıştır.
 

Bakanlar Kurulu Kararını görmek için tıklayınız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET