gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMURLUĞA ATAMADA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI

Devlet Personel Başkanlığı 8 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5 Seri Numaralı Tebliğ değişikliği ile memur alım usulleri hakkındaki öngörülen düzenlemeler hakkında açıklama yaptı.

12 Şubat 2015 Perşembe 16:47
MEMURLUĞA ATAMADA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI

8 Şubat 2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5 Seri Numaralı Tebliğde değişiklikler yapılmıştır. Değişiklik, yürürlükte bulunan Tebliğin sadece memur alım usulleri hakkındaki kısımlarında olmuştur. Şöyle ki;
 “Devlet Memurluğuna Alınma” başlıklı I numaralı bölümü değiştirilmiştir. Değişiklikle, önceki Kamu Personeli Genel Tebliği yayım tarihi olan 24/05/2013 tarihinden sonra üst mevzuattaki usullerde meydana gelen değişiklikler Tebliğe işlenmiştir.
Konuyla ilgili üst mevzuatta meydana gelen değişikleri ana başlıklar halinde şöyle sıralayabiliriz.
1. Engelli vatandaşlarımızın memur statüsünde işe yerleştirme usul ve esasları 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" te düzenlenmiş olup Tebliğe buradaki usuller işlenmiştir.
2. Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlanan Çocukların Devlet Memurluğuna Alınmaları konusunda 06/02/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanun ile 2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi değiştirilerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocukların istihdamında birtakım değişikliğe gidilmiştir. Konu hakkında Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan "Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik" 12/06/2014 tarihli ve 29028 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunmaktadır. Bu konudaki değişiklikler Tebliğe işlenmiştir.
3. Şehit yakınları, gazi, gazi yakınları ve vazife malullerimizin istihdamı konusu, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve bu Kanuna istinaden Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılmış olan ve 09/05/2014 tarihli ve 28995 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik" hükümleri ile yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu konudaki değişiklikler Tebliğe işlenmiştir.

4. ÖSYM Başkanlığının merkezi yerleştirme yapmasının yanında kamu kurumlarınca da yerleştirme yapıldığından Tebliğde bu hususta düzenleme yapılmıştır.

K:DPB, kamudanhaberler,12.02.2015 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET