Öncekiler Sonrakiler

MEMURLUĞA GEÇEN İŞÇİNİN İKRAMİYE SEVİNCİ

Geçici işçiyken sözleşmeli memurluğa atananların geçmiş dönük ikramiye talebiyle açtıkları davalar, çalışanlar lehine sonuçlanmaya başladı.

17 Aralık 2010 Cuma 03:26
Memurluğa geçen işçinin ikramiye sevinci

Türk Sağlık-Sen'in üyeleri adına açtığı davalar sonunda, Gazi Üniversitesinde çalışan 20 kişiye toplam 53 bin lira dağıtıldı. -

   Ekim 2007'de Devlet Memurları Kanunu kapsamında 4/B statüsünde memurluğa geçirilen Gazi Üniversitesinde çalışan bir işçi, geçmişe dönük ikramiye talebiyle Ankara 5. İş Mahkemesinde dava açtı. Kamu kurumlarında çalışan işçilere her yıl bir aylık istihkakları tutarında ilave tediye verileceği, ayrıca Bakanlar Kurulu kararı ile aynı şekilde bir ilave tediye ödemesi yapılabileceği yönündeki düzenlemeye dikkat çekilen dilekçede, 2001-2007 yılları arasında Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda ödenmesi gereken ilave tediyelerin ödenmediği ifade edildi. Dilekçede, geçmişe dönük ikramiyelerin faiziyle ödenmesi istendi. Gazi Üniversitesi Rektörlüğünün savunmasında, ilave tediye alacağının ücret niteliğinde olduğu, dava tarihi itibariyle 5 yıllık süreyi aşan alacakların zaman aşımına uğradığı öne sürüldü. İşçiye ilave tediye alacağı ödenmese de her yıl yönetim kurulu kararı ile maaşlarına iyileştirme yapıldığı ifade edilen savunmada, işçilik statüsünden kaynaklanan diğer tüm hakların ödendiği belirtildi. İşçiye ilave tediye ödemiş olsa aylık ücretin tediyeye göre daha az hesaplanacağı iddia edilen savunmada, istemin mevzuata aykırı olduğu ve "haksız kazanç" yaratacağı öne sürüldü. Talebi değerlendiren Ankara 5. İş Mahkemesinin kararında, ilave tediye ödenmesine yönelik mevzuat doğrultusunda, üniversitede iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçiye ilave tediye ödenmesi gerektiği vurgulandı. İlave tediye alacağının geniş anlamda ücret niteliğinde olduğuna dikkat çekilen kararda, bu nedenle talep için Borçlar Kanunu uyarınca 5 yıllık zaman aşımının geçerli olduğu belirtildi. Bu doğrultuda talebin davanın açıldığı 26 Şubat 2010'dan geriye dönük 5 yıllık süre için dikkate alınabileceği ifade edilen kararda, 26 Şubat 2005'ten işçinin sözleşmeli memur statüsüne geçirildiği Ekim 2007'ye kadar olan dönemdeki hizmetler karşılığı her tam hizmet yılı karşılığı (26x2) 52 günlük çıplak ücret tutarında ilave tediyenin Bakanlar Kurulunca belirlenen tarihlerde ödenmesi gerektiği vurgulandı. Ankara 5. İş Mahkemesi, belirtilen gerekçelerle ilave tediye alacağını yasal faiziyle ödenmesini kararlaştırdı. 

"BİNLERCE ÇALIŞAN MAĞDUR"

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, üniversite hastanelerinde geçici işçi olarak çalışırken 4/B statüsünde sözleşmeli memur yapılanlara ilave tediyelerinin ödenmemesinin büyük bir haksızlık olduğunu söyledi. Açtıkları davalarla yargı yoluyla bu konudaki mağduriyetleri giderdiklerini dile getiren Kahveci, şöyle konuştu: "Çalışan başına ortalama 2 bin liralık bir hak kaybı söz konusu. Üniversitelerde binlerce çalışan bu konuda mağduriyet yaşamıştır. Sadece Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde 300'ün üzerinde dava açtık. Davayı kazanan 20 çalışana toplam 53 bin liralık bir ödeme yapılması kararlaştırıldı. Paranın tahsilinin ardından sendikamızın üniversite şubesi yöneticileri, çalışanlara kazanılan bu paraları dağıttı.