gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MOBBİNG İDDİALARI 5 BİNE YAKLAŞTI

Mobbing şikayet hattı Alo 170'e 4 bin 526 başvuru yapıldı. Başvurulann yüzde 63'ü özel sektör, yüzde 37'si de kamu sektöründen. Hatta "Amirlerim tarafından soyumda dönme var mı diye araştırma yapmış" şeklinde şikayette bulunan dahi var

10 Aralık 2012 Pazartesi 14:27

 ALO 170'E MOBBING ŞİKAYETİ YAĞDI

Kamuda ve özel sektörde çalışanların maruz kaldığı psikolojik şiddet, aşağılanma ve kötü muamele anlamına gelen "mobbing" olayları için 19 Mart 2011'de kurulan "Alo 170" hattına şikayet yağıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın psikolojik tacizle mücadeleyi güçlendirmek için kurduğu hatta, bugüne kadar 4 bin 526 adet başvuru yapıldı. Bu başvuruların yüzde 63'ünü özel sektör, yüzde 37'sini de kamu sektörü oluşturdu. Özel sektörden yapılan başvuruların yüzde 45'i kadınlardan, yüzde 55'i de erkeklerden geldi. Kamu sektöründe yapılan başvurular ise yüzde 51'i kadınlar, yüzde 49'u da erkekler tarafından yapıldı. Kurumlarda hastaneler ilk sırada geliyor Psikolojik şiddete maruz kalıp Alo 170 hattını arayan kamu sektörü çalışanları arasında en yüksek sayıdaki başvuru, 526 kişiyle kurumunu belirtmeden destek isteyenlerden oluştu. Hastanelerden 273, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlardan 228, üniversitelerden 120, TSK'dan 68, Emniyet'ten 44, Adalet Bakanlığı'ndan 31, Haberleşme ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan 27, Özel İdare ve kaymakamlıklardan 23 ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'ndan da 22 başvuru yapıldı. Mobbinge maruz kalanlann en yüksek oranda olduğu özel sektörde ise 976 kişi, çalıştığı sektörü belirtmeden hattı arayıp destek talebinde bulundu. Çalıştığı sektörü belirtenler arasında sanayi sektörü 456 başvuru ile ikinci sırayı aldı. Mağaza, market ve restaurant sektöründe 297, özel sağlık kuruluşlarında 172, belediye taşeron firmalannda 123, inşaat sektöründe 99, bankacılıkta 86 ve iletişim hizmetlerinde de 71 başvuru yapıldı. En çok ilköğretim mezunlan ezildi Özel sektörde mobbinge maruz kalan çalışanlann yüzde 38'i ilköğretim, yüzde 31.8'i lise, yüzde 21.7'si lisans, yüzde 5.5'i yüksek lisans ve yüzde 2.9'u da önlisans öğrenimine sahip. Özel sektörde en fazla mobbinge maruz kalanların eğitim durumu ilköğretim iken, kamu sektöründe ise durum tam tersi olarak lisans mezunlarından oluştu. Buna göre, kamu sektöründe çalışan ve destek hattını arayanların yüzde 37.6'sı lisans mezunu, yüzde 29.6'sı yüksek lisans, yüzde 17.6'sı lise, yüzde 8.8'i önlisans ve yüzde 6'sı da ilköğretimden oluştu. Şikayet konulan da farklılık gösterdi. Buna göre destek isteyenlerin yüzde 18.5'i istifaya zorlandığını, yüzde 14'ü görev yeri değişikliğinin istendiğini, yüzde 13.6'sı kötü muamele gördüğünü, yüzde 13'ü de hakarete uğradığını belirtti. Destek talebinde bulunanlann yüzde 7.6'sı da, sözlü tacize uğradığını, yüzde 6.9'u yasal haklannın kullandırılmadığını, yüzde 6.8'i tutanak tutulduğunu, yüzde 4'ü iftiraya uğradığını kaydetti. Fiziksel şiddete uğradığını belirtenlerin oranı yüzde 2, cinsel tacize uğrayanların oranı yüzde 1.9 ve kötü muameleye maruz kalanların oranı ise 0.2 ile ifade edildi. Destek talebinde bulunanların yüzde 28.7'si iş yükünün arhrılmasmdan şikayetçi oldu. En çarpıcı oran ise, yüzde 14.7'lik kesimin kendilerine ceza verildiği için şikayette bulunması oldu. Kamu ve özel sektörde en fazla mobbing şikayeti yapılan şehir İstanbul oldu. Kamu sektöründe İstanbul'dan 286, Ankara'dan 236, İzmir'den 102, Bursa'dan 62 ve Antalya'dan 41 mobbing şikayetinde bulunuldu. Özel sektörde ise ilk 5 sırayı 1076 ile İstanbul, 362 ile Ankara, 156 ile İzmir ve 140 şikayet ile Antalya oluşturdu. Temizlik yaptırıyorlar intihar edeceğim' ALO 170 hattına gelen bazı çağrı örnekleri ise şöyle; N.A.: Bir kamu kurumunda çalışmaktayım, işyerimdebir kavga yaşandı ve ben de olaya şahitlik ettim. Şahit olduğum olay yüzünden bana 3 adet soruşturma başlatıldı. Tartışan ve kavga eden kişilere hiçbir şey olmadı. O.G: Kolluk kuvvetlerinde görev yapıyorum. Genel müdürüm tarafından kapı önlerini süpürme ve temizlik işlerini yapma görevine verildim. S.K: Kolluk Kuvvetlerinde mühendis ve iş sağlığı güvenliği uzmanı (sivil memur) olarak çalışmaktayım. Amirlerim tarafından psikolojik tacize maruz kalmaktayım. Amirlerim tarafından soyumda dönme var mı diye araştırılma yapılmış. H.C: Bir devlet hastanesinde görevli personelim. Başhekim tarafından görev yerim değiştirildi. Önce arşiv bölümüne gönderildim. Kilo problemim olmasından dolayı kasten orada görevlendirildim. 120 kilo olduğum için dar ve küçük olan arşivin içinde sağa sola dönemiyordum. Şikâyetimden sonra tuvalet temizleme işlerine verildim. Temizlik yapmadığımda hakkımda tutanak tutuluyor, intihar etmek gibi bir düşüncem var ama bir şey olurda bu hastanede tedavi alırım diye bu düşünceden geri duruyorum.
VATAN
T.C.
B A Ş B A K A N L I K
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/3351                                                                               18 MART 2011
Konu : Ġşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi.
GENELGE
2011/2
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işyerlerinde gerçekleşen psikolojik taciz, çalışanların 
itibarını ve onurunu zedelemekte, verimliliğini azaltmakta ve sağlığını kaybetmesine neden olarak çalışma 
hayatını olumsuz etkilemektedir.
Kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, 
kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde 
ortaya çıkan psikolojik tacizin önlenmesi gerek iş sağlığı ve güvenliği gerekse çalışma barışının 
geliştirilmesi açısından çok önemlidir.
Bu doğrultuda, çalışanların psikolojik tacizden korunması amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması 
uygun görülmüştür.
1. Ġşyerinde psikolojik tacizle mücadele öncelikle işverenin sorumluluğunda olup işverenler 
çalışanların tacize maruz kalmamaları için gerekli bütün önlemleri alacaktır.
2. Bütün çalışanlar psikolojik taciz olarak değerlendirilebilecek her türlü eylem ve davranışlardan 
uzak duracaklardır.
3. Toplu iş sözleşmelerine işyerinde psikolojik taciz vakalarının yaşanmaması için önleyici nitelikte 
hükümler konulmasına özen gösterilecektir.
4. Psikolojik tacizle mücadeleyi güçlendirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ġletişim Merkezi, 
ALO 170 üzerinden psikologlar vasıtasıyla çalışanlara yardım ve destek sağlanacaktır.
5. Çalışanların uğradığı psikolojik taciz olaylarını izlemek, değerlendirmek ve önleyici politikalar 
üretmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Devlet Personel Başkanlığı, sivil toplum 
kuruluşları ve ilgili tarafların katılımıyla "Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu" kurulacaktır.
6. Denetim elemanları, psikolojik taciz şikâyetlerini titizlikle inceleyip en kısa sürede 
sonuçlandıracaktır.
7. Psikolojik taciz iddialarıyla ilgili yürütülen iş ve işlemlerde kişilerin özel yaşamlarının 
korunmasına azami özen gösterilecektir.
8. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve sosyal taraflar, 
işyerlerinde psikolojik tacize yönelik farkındalık yaratmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile 
seminerler düzenleyeceklerdir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
19 Mart 2011 tarihli ve 27879 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET