gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK TURNİKESİNE İPTAL KARARI

Denizli İdare Mahkemesine SGK avukatı tarafından yapılan turnike işlemine açılan iptal davası sonuçlandı. Mahkeme avukatlık mesleği özelinde turnike uygulamasını iptal etti. SGK çalışanları sendikalar öncülüğünde turnike uygulamasını protesto etmeye devam etmekte. Anlaşılan diğer SGK personeli de dava açarak işlemin iptali yoluna gidecekler.

27 Mayıs 2011 Cuma 09:22
SGK Turnikesine İptal Kararı

Denizli İdare Mahkemesine SGK avukatı tarafından yapılan turnike işlemine açılan iptal davası sonuçlandı. Mahkeme avukatlık mesleği özelinde turnike uygulamasını iptal etti. SGK çalışanları sendikalar öncülüğünde turnike uygulamasını protesto etmeye devam etmekte. Anlaşılan diğer SGK personeli de dava açarak işlemin iptali yoluna gidecekler.

DENİZLİ İDARE MAHKEMESİ ESAS NO:2010/25  

 

Karar veren Denizli İdare Mahkemesi`nce işin gereği görüşüldü:

 

Dava, davalı idare bünyesinde kurum avukatı olarak görev yapan davacılar tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu Denizli İl Müdürlüğü`nün 30.12.2009 tarih ve 942 sayılı İç Emrinin kart okuyucu cihazlarından kartlarını okutmak suretiyle kuruma giriş çıkış yapmalarını öngören kısmının  kurum avukatları yönünden; iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştır.

 

657 sayılı Yasa`nın 99. maddesinde; memurların haftalık çalışma sürelerine, 100.maddesinde de; günlük çalışmanın başlama ve bitme saatlerine ilişkin hükümler yer almış olup, bu Yasa kapsamında görev yapmakta olan personelin mesaiye uyma zorunluluğu bulunduğu, tartışmasızdır.

 

Dosyanın incelenmesinden; Sosyal Güvenlik Kurumu Denizli İl Müdürlüğü`nün 30.12.2009 günlü ve XII-69-17.296.942 sayılı İç Emri ile, hizmet binası giriş çıkış kapısına konulan turnikeler ile günlük mesai devam föylerinin koyulmayacağı, mesai giriş çıkışlarının bu turnikeler önündeki okuyucu kartları okutmak suretiyle giriş çıkış kontürlü yapılacağının duyurulması üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

 

Avukatlık hizmeti, birçok Devlet memuru tarafından masa başında yürütülebilen hizmetlerden değildir.Kurum avukatları takip ve sonuçlandırılması ile görevli ve sorumlu oldukları işler nedeniyle, duruşmalara, haciz ve keşiflere katılmak, icra dairelerinde, kurumlarda ve mahkeme kalemlerinde bilgi toplamak ve işlem yapmak zorundalardır.

 

Bu durumda, kurum avukatlarının masa başında görev yapan memurlar gibi mesai saatleri içinde sürekli görev yerlerinde bulunmalarının istenmesi ve belirlenen saatlerde turnikeler önündeki okuyucu kartları okutmak suretiyle giriş çıkış kontrolü yapılmakla yükümlü tutulmları görevlerini gereği gibi yapmalarına engel olacağından, kurum avukatlarının  turnikeler önündeki okuyucu kartları okutmak zorunda oldukları yolundaki dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

 
Alıntılar için www.kamudanhaberler.com linkini veriniz.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET