gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

1 YILLIK SÜREDE VAİZ OLMA KOLAYLIĞI

Bir yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak vaizliğe giriş sınavına müracaat edenlerden halen Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelde, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde sayılan şartlar aranmayacak.

17 Nisan 2013 Çarşamba 08:36

VAİZLİK, KURAN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ, İMAM-HATİPLİK VE
MÜEZZİN-KAYYIMLIK KADROLARINA ATAMA VE BU
KADROLARIN KARİYER BASAMAKLARINDA
YÜKSELME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 23/12/2011 tarihli ve 28151 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
Vaizlik giriş sınavı için geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 3 (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak vaizliğe giriş sınavına müracaat edenlerden halen Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelde, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde sayılan şartlar aranmaz.
MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET