gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2012 GAZETE RESMİ İLAN TARİFELERİ YAYINLANDI

12/9/2010 tarihinde yapılan referandumla kabul edilen 7/5/2010 tarihli ve 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun doğrultusunda memurlar ve diğer kamu görevlilerine tanınan toplu sözleşme hakkının kullanımının, toplu sözleşmenin yapılma usulünün taraflarının, kapsamının, toplu sözleşmeden yararlanacak olanların, toplun sözleşme hükümlerinin emeklilere yansıtılmasının, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun teşkili ile çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi yanında uygulamadaki aksayan yönlerin düzeltilmesine ilişkin düzenlemeler öngörülmektedir.

11 Nisan 2012 Çarşamba 09:31

 

11 Nisan 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28261

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2012/2967

             Resmi ilan fiyatlarının ekli tarifede gösterildiği şekilde tespit edimesi ve 3/1/2011 tarihli ve 2011/1275 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılması; Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun teklifi üzerine, 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/3/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  BilimSanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                                  E. GÜNAY                                                 M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                                Ö. DİNÇER                                            İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                                         Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                                               R. AKDAĞ                                                      B. YILDIRIM

                                                                                             Sağlık Bakanı                      UlaştırmaDenizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

5/3/2012 TARİHLİ VE 2012/2967 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

RESMÎ İLÂN FİYAT TARİFESİ

Resmî ilânların fiyat tarifesi 195 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

1. Resmî ilânların yayın ücretitek sütunda bir santimetrelik boy ile ölçülmek suretiyle tespit edilir.

Ancakbirden fazla sütunu kapsayacak şekilde yayınlanan ilânların sütun sayısının belirlenmesinde; 10puntoluk metin harfleri ile dizilen ilân metinleri için tek sütun genişliği 40 milimetre, 8 puntoluk metin harfleri iledizilen ilân metinleri için tek sütun genişliği 36 milimetre olacak şekildekıyasen işlem yapılırTek sütun olarakyayınlanan ilânlarda ise sütun genişliği bu fıkra hükmündeki esaslar dâhilinde belirlenir.

Anılan ilânların bu sütun genişliklerine göre ölçümlenebilmesi içingazetelerin içeriklerindeki diğer yazımetinlerinin dizgisinde de yukarıda belirtilen punto büyüklüklerindeki metin harflerinin kullanılması asıldır.

Resmî ilân başlıklarının 24 puntoyu geçmemesi ve bu başlıkların ilân metinleri ile mütenasip olması şarttır.Başlık dışında 10 puntoluk metin harfleriyle dizilen ilânların 5 santimetrelik kısmında en az 12 satır, 8 puntoluk metinharfleriyle dizilen ilânların 5 santimetrelik kısmında ise yine en az 14 satır yazı bulunurİlân metinlerinde 8 puntodanküçük harfler kullanılmaz.

Daha büyük puntolu harflerle ve daha dar sütuna dizilen ilânlaryukarıdaki açıklamalar çerçevesinde kıyasenhesaplanır.

2. Resmî ilânların bir santimetresinin tek sütundaki yayın ücreti 7,91 TL'dir.

Şu kadar kigünlük fiili satış ortalaması, 10.000'den az olmayan gazeteler için 8,71 TL, 25.000'den az olmayangazeteler için 16,95 TL, 50.000'den az olmayan gazeteler için de 29,50 TL'dir.

Bu maddede belirtilen ücretlere KDV dâhil değildir.

3. Resmî ilânların tahmini bedelleriBasın İlân Kurumunun tespit edeceği esaslara göreilânı verenler tarafındanpeşin olarak Kuruma ödenir ve fatura tanziminden sonra mahsup işlemi yapılır.

Kanuni engeller sebebiyle tahmini ilân bedellerini peşin ödeyemeyen merkezi yönetim kapsamındaki kamuidarelerifaturanın kendilerine ulaşması üzerine borçlarını derhal öderler.

4. Bu tarifeResmî Gazete'de yayımını takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer.

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET