gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2012 VE 2013 YILLARI İÇİN YAPILACAK TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ TAKVİMİ BAŞLADI

2012 ve 2013 yıllarında kamu görevlilerine uygulanacak mali ve sosyal haklarıbelirlemek üzere yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine, 4/4/2012 tarihli ve 6289 sayılı Kamu Görevlileri SendikalarıKanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir aylık süreyi aşmamak kaydıyla Kamu İşveren Heyeti Başkanınca belirlenen tarihte başlayacak. Bu toplu sözleşme görüşmeleri, başladığı tarihten itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun kararının alınması da dahil olmak üzere otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

20 Nisan 2012 Cuma 20:24

 2012 ve 2013 yılları için yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri

Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin GEÇİCİ MADDE 1. maddesine göre 2012 ve 2013 yıllarında kamu görevlilerine uygulanacak mali ve sosyal haklarıbelirlemek üzere yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine, 4/4/2012 tarihli ve 6289 sayılı Kamu Görevlileri SendikalarıKanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir aylık süreyi aşmamak kaydıyla Kamu İşveren Heyeti Başkanınca belirlenen tarihte başlayacak.  Bu toplu sözleşme görüşmeleri, başladığı tarihten itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun kararının alınması da dahil olmak üzere otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET