gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2012/2844 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞININ TAŞRA TEŞKİLATINDA DÜZENLEME YAPILMASI HAKKINDA KARAR

Orman ve Su İşleri Bakanlığının taşra teşkilatında düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; adı geçen Bakanlığın 27/12/2011 tarihli ve 8516 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

22 Mart 2012 Perşembe 01:11

 14/2/2012 TARİHLİ VE 2012/2844 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) Orman ve Su İşleri Bakanlığının taşra teşkilatında, ekli (1) sayılı listede belirtilen bölge müdürlükleri ile bu bölge müdürlüklerine bağlı olarak her ilde 1 adet olmak üzere toplam 81 adet şube müdürlüğü kurulmuştur.

MADDE 2 – (1) Aynı Bakanlığın taşra teşkilatında, ekli (2) sayılı listede belirtilen illerde karşılarında gösterilen bölge müdürlüklerine bağlı olarak millî park müdürlükleri kurulmuştur.

MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

Listeler için tıklayınız.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET