gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2013 YILI TANIK ÜCRETİ NE KADAR?

Ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla Tebliğ yayınlandı. Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 15,00 ilâ 30,00 Türk Lirasına kadar ücret ödenecektir.

28 Aralık 2012 Cuma 07:33

28 Aralık 2012  CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28511
TEBLİĞ
Adalet Bakanlığından:
2013 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ
Amaç
MADDE 1  (1) Bu Tarifenin amacı,.
Kapsam
MADDE 2  (1) Bu Tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsar.
Dayanak
MADDE 3  (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 61 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tazminat
MADDE 4  (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 15,00 ilâ 30,00 Türk Lirasına kadar ücret ödenir.
Giderler
MADDE 5  (1) Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığçağrıldığıyerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.
Muafiyet
MADDE 6  (1) Tanığödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızıödenir.
Yargılama gideri
MADDE 7  (1) Bu Tarife uyarınca Devlet hazinesinden yapılan harcamalar Ceza Muhakemesi Kanununun 324 üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılır.
Yürürlük
MADDE 8  (1) Bu Tarife 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET