Öncekiler Sonrakiler

26 EYLÜL SUT DEĞİŞİKLİK AYRINTILARI

26.09.2013 tarih ve 28877 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

27 Eylül 2013 Cuma 07:55
26 EYLÜL SUT DEĞİŞİKLİK AYRINTILARI

 

26.09.2013 tarih ve 28877 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.


Tebliğin;

a) 1 inci maddesi yayımı tarihinde, (Yürürlük: 26.09.2013)
b) 12 nci maddesi yayımı takip eden ayın birinci günü, (Yürürlük: 01.10.2013)
c) Diğer hükümleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra, (Yürürlük: 04.10.2013)
yürürlüğe girecektir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

Tebliğ değişikliği metni için tıklayınız.  

Karşılaştırmalı liste için tıklayınız.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET