gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

65 YAŞ AYLIKLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

01.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik 6.11.2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 20.6.2006 tarihli Yönetmeliği yürürlükten kaldırmıştır.

15 Aralık 2010 Çarşamba 10:54
65 yaş aylıklarında değişiklikler

Yeni Yönetmelik ile ilgili uygulamada yapılan değişiklikler SGK tarafından 14.12.2010 tarihli “Duyuru” yazısıyla bildirildi. Buna göre;

Yeni Yönetmelik ile Getirilen Yenilikler:

* Başvuru formu yeniden düzenlendiğinden artık vatandaşlarımızdan ikametgah ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği istenmeyecektir.

* Başvuru formu yeniden düzenlendiğinden artık vatandaşlarımızdan ikametgah ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği istenmeyecektir.

* Özürlü sağlık kurulu raporu aslı, noter onaylı örneği, ilgili başhekimlikçe onaylanmış örneği, Kurumca elektronik ortamda temin edilen örnekleri ve raporun aslının getirilmesi halinde Kurumca onaylanmış fotokopisi de işlem görecektir.

* Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından ödenen bakım ücretleri gelir olarak dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla bakım ücreti alan vatandaşlarımız özürlü aylığı da alabilecektir.

* İl ve İlçe idare kurulları muhtaçlık başvurusunu en geç 3 ay içerisinde karara bağlayacaktır.

* Aylık alanların yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi çalışmaları halinde aylıkları kesilmeyecektir. Böylelikle özürlü aylığı alan kişilerin çırak olarak çalışmaları durumunda aylıkları kesilmeyecektir.

%40-69 oranında özürlü olanların yanı sıra %70 ve üzeri oranda özürlüler ile 18 yaşını tamamlamamış çocuğundan dolayı özürlü yakını aylığı alan kişilerin de bir takvim yılı içerisinde 90 günü aşmayan çalışmaları halinde aylıkları kesilmeyecektir.

* 18 yaşını tamamladığı için aylığı kesilenlerin raporları sürekli ise yeniden başvurmaları halinde rapor istenmemesine devam edilecektir.

* Aylıktan feragat eden, muhtaçlığı kalkan ve çalışmaya başladığı için aylıkları kesilen kişilerin raporları sürekli ise 5 yıl içinde yeniden aylık almak için başvurduklarında kendilerinden rapor istenmeyecektir.

* Durumlarındaki değişiklikleri bildirmeyen aylık sahiplerine bildirim yükümlülüğüne uymadıklarından dolayı %50 fazlası ile borç çıkarılmayacaktır. Bunun yerine bildirim yükümlülüğüne uymayanlara asıl borçları ile birlikte yalnızca kanuni faiz borç olarak bildirilecektir.

* Yeni Uygulama Yönetmeliği ile Muhtaçlık Kararlarının 5 yılda bir İl ve İlçe İdare Kurullarınca yeniden değerlendirilmesi öngörülmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET