gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİNDE SON DEĞİŞİKLİK

Adli Kolluk Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle “Cumhuriyet savcılarınca, adlî görevler ile ilgili emir ve talimatlar, kolluk birimlerinin aralarındaki işbölümü ile kolluk teşkilâtlarının görev ve yetki alanlarına göre verilir.” hükmü getirildi.

01 Mart 2014 Cumartesi 09:42
ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİNDE SON DEĞİŞİKLİK

1 Mart 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28928

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından:

ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Adli Kolluk Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Cumhuriyet savcılarınca, adlî görevler ile ilgili emir ve talimatlar, kolluk birimlerinin aralarındaki işbölümü ile kolluk teşkilâtlarının görev ve yetki alanlarına göre verilir.

MADDE 2  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3  Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet ve İçişleri Bakanları birlikte yürütür.

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET