gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AİLE BAKANLIĞI PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMESİNDE DEĞİŞİKLİK

20 Şubat 2015 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE değişiklik yapıldı.

20 Şubat 2015 Cuma 07:12
AİLE BAKANLIĞI PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMESİNDE DEĞİŞİKLİK

Bu değişiklik ile Yönetmelik ikinci yılına yaklaşırken dördüncü revizyona uğramış oldu.

MADDE 1 – 17/5/2013 tarihli ve 28650 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) İl müdürlüğü ve il müdür yardımcılığı kadroları bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“e) Atamalarda engellilik durumunun dikkate alınması,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“d) Bakanlık merkez teşkilatı personelinin birimler arası geçici süreli görevlendirmeleri süre şartına tabi değildir.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET